Tuesday, February 28, 2012

Jauhi Tujuh Perkara Boleh Menjadi Isteri Yang Nusyuz

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,

Perkahwinan adalah jalinan ikatan yang sah di antara lelaki dan perempuan untuk menjadi suami isteri. Dengan adanya ikatan perkahwinan ini, terdapat hak-hak yang perlu dijaga dan ditunaikan oleh pasangan suami isteri. Antara hak-hak isteri ke atas suami ialah suami bertanggungjawab memberi nafkah kepada isteri yang meliputi keperluan seharian seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Bagi isteri pula, terdapat hak suami ke atasnya yang wajib dilaksanakan iaitu isteri wajib taat dan melakukan segala perintah suaminya selagi perintahnya itu tidak bertentangan dengan hukum syarak.

Suami merupakan pemimpin dan ketua bagi sebuah keluarga, yang wajib dipatuhi dan berdosa besar jika isteri mengingkari dan menyalahi perintahnya itu. Isteri wajib menunaikan hak suami ke atasnya iaitu wajib taat kepada suami dan melakukan segala perintah suaminya dengan syarat perintah tersebut tidak bertentangan dengan hukum syarak.

Perintah untuk mentaati suami sebagai pemimpin keluarga ada disebut di dalam al-Quran, dan juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu ‘Alahi Wasallam. Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda maksudnya : “Jika aku boleh memerintahkan supaya seseorang sujud kepada orang lain, nescaya akan aku perintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya.” (Hadis riwayat at-Tirmidzi)

Dari hadis di atas, dapat difahami bahawa isteri mempunyai kewajipan dan tanggungjawab yang besar terhadap suaminya iaitu ketaatan dalam menjalankan hak-hak suaminya sehinggakan kalau dibenarkan sujud kepada manusia, nescaya kaum isterilah yang diperintahkan untuk sujud kepada para suaminya. Tetapi dalam Islam, sujud hanya dibolehkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta‘ala sahaja dan tidak pada yang lainnya.

Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda mengenai dengan ganjaran bagi isteri yang mentaati suami dan menunaikan hak-hak suami yang diwajibkan ke atasnya yang bermaksud : “Apabila seorang perempuan telah mengerjakan sembahyang lima waktu, mengerjakan puasa pada bulan Ramadhan, memelihara kemaluannya, dan taat kepada suaminya, maka masuklah (ke dalam syurga) dari mana-mana pintu syurga yang dia kehendaki.”

(Hadis riwayat ath-Thabarani)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelaslah bahawa Islam memerintahkan seorang isteri itu untuk menunaikan hak-hak suami yang diwajibkan ke atasnya, antaranya mentaati suami. Isteri yang tidak taat pada suaminya bererti dia tidak menjaga hak suami dan perbuatannya itu boleh membawa kepada nusyuz.

Nusyuz bererti keluar dari ketaatan. Para ulama asy-Syafi‘eyah mentakrifkan nusyuz seorang isteri ialah keluar dari (melakukan) ketaatan yang wajib terhadap suaminya.

Terdapat tujuh perkara yang menunjukkan ketidaktaatan kepada suami yang dianggap nusyuz itu ialah seperti berikut:

Pertama : Keluar dari rumah tanpa keizinan suaminya. Terkecuali daripada keadaan ini apabila isteri keluar berjumpa qadi untuk menuntut hak, mencari nafkah apabila suami tidak berkemampuan memberi nafkah kepadanya, meminta fatwa atau hukum jika sekiranya suaminya bukan seorang faqih dalam bidang agama.

Jika seorang isteri meminta izin untuk keluar rumah menziarahi kedua ibu bapanya atau ingin melihat jenazah ibu atau bapanya atau anaknya (yang tidak tinggal bersamanya), maka suami berhak untuk tidak mengizinkan. Walau bagaimanapun dalam hal ini, adalah lebih utama jika suami mengizinkan isteri.

Peristiwa ini pernah berlaku dizaman Rasulullah SAW apabila seorang suami tidak membenarkan isterinya keluar rumah tanpa izinnya semasa beliau bermusafir. Walaupun kematian ayah wanita tersebut, Nabi SAW tidak membenarkan wanita itu keluar rumah untuk menziarahi jenazah ayahnya. Oleh kerana ketaatan wanita ini maka Nabi SAW menjelaskan bahawa Allah SWT telah mengampunkan dosa ayah wanita tersebut.

Kedua : Enggan mengikut suami berpindah ke negeri lain tanpa ada keuzuran yang dibenarkan syarak seperti isteri sakit atau perjalanan menuju ke negeri tersebut tidak aman atau suami berpindah ke negeri yang ditimpa wabak atau taun.

Ketiga : Tidak membukakan pintu untuk suami masuk ke rumah atau ke bilik dengan tujuan menegahnya daripada masuk ke dalam rumah atau bilik.

Keempat : Tidak menyerahkan diri pada suami (ketika suami berhajat kepadanya) tanpa ada keuzuran seperti sakit. Setakat malas atau letih bukan alasan yang menasabah.

Kelima : Tidak mengendahkan panggilan suami kerana sibuk dengan keperluannya.

Keenam : Isteri mendakwa suaminya telah mentalaknya sedangkan dakwaan tersebut adalah palsu.

Ketujuh : Isteri merahsiakan perhubungannya dengan lelaki lain, selalu chatting, talipon dan hantar pesanan ringkas tanpa pengetahuan suami untuk berseronok-seronok dan menceritakan aib suaminya.

Sahabat yang dimuliakan,

Para fuqaha bersepakat mengatakan bahawa isteri yang nusyuz terhadap suaminya hukumnya adalah haram, bahkan dia dilaknat kerana nusyuznya itu kecuali jika dia bertaubat.

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Apabila suami memanggil isterinya ke tempat tidurnya lalu isteri menolak untuk pergi (kepada suaminya), malaikat melaknatnya (isteri) sehingga (masuk) waktu pagi.” (Hadis riwayat al-Bukhari)

Dengan berbuat nusyuz itu, hak isteri terhadap nafkah dan qasm iaitu hak giliran bermalam bagi isteri yang mempunyai lebih dari seorang isteri yang wajib ditunaikan oleh suaminya kepada isterinya akan gugur.

Islam telah menggariskan beberapa tindakan yang boleh diambil oleh suami dalam menangani dan menghadapi masalah nusyuz isteri ini:

1. Ketika nampak tanda-tanda nusyuz pada isteri sama ada dengan perbuatan seperti isteri bermasam muka atau berpaling padahal kebiasaannya dia menampakkan muka yang manis kepada suaminya atau dengan percakapan seperti isteri menjawab suaminya dengan suara yang kasar padahal kebiasaannya dia bercakap dengan lemah lembut kepadanya, maka sunat ke atas suami memberi nasihat. Ini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta‘ala maksudnya : “Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan derhaka (nusyuz) hendaklah kamu menasihati mereka.” (Surah an-Nisa: 34)

Antara cara menasihati isteri yang ditakuti berlaku nusyuz sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama:

- Menasihati isterinya dengan berkata kepadanya: “Bertakwalah kepada Allah pada perkara-perkara hak-hak yang wajib untukku ke atasmu dan beringat-ingatlah akan akibat jika engkau tidak melaksanakannya.”

-Menjelaskan kepada isteri bahawa nusyuz boleh mengugurkan (hak) nafkah dari suami dan hak giliran bermalam di rumah isteri bagi suami yang mempunyai lebih dari seorang isteri.

- Menyebut hadis Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu sebagaimana yang disebutkan di atas mengenai isteri yang nusyuz.“Apabila suami memanggil isterinya ke tempat tidurnya lalu isteri menolak untuk pergi (kepada suaminya), malaikat melaknatnya (isteri) sehingga (masuk) waktu pagi.” (Hadis riwayat al-Bukhari)

- Adalah sunat juga bagi suami berbuat baik kepada isterinya itu dan mengambil hatinya dengan memberinya sesuatu.

2. Apabila berlaku nusyuz isteri, maka suami bolehlah mengambil tindakan dengan terus menasihati isterinya itu dan harus juga baginya untuk mengasingkan diri dari tempat tidur isterinya atau dengan kata lain, tidak tidur bersama-sama. Mengasingkan diri dari tempat tidur isteri adalah antara cara berkesan untuk menghukum isteri agar tidak mengulang perbuatan nusyuznya.

Jika nusyuz isteri berlaku berulang-ulang atau berterusan, maka suami boleh memukulnya dengan pukulan yang ringan (bukan penderaan) jika mengikut sangkaannya dengan pukulan itu dapat mendatangkan faedah iaitu isteri akan kembali taat kepadanya.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta‘ala maksudnya : “Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan derhaka (nusyuz) hendaklah kamu menasihati mereka, dan (jika mereka berdegil) tinggalkanlah (pulaukanlah) mereka di tempat tidur, dan (kalau juga mereka masih degil) pukullah mereka (dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya).”

(Surah an-Nisa: 34)

Walaupun suami dibenarkan untuk memukul isteri, namun Islam juga memberi garispanduan tentang cara memukul agar pukulan suami tidak mendatangkan mudharat kepada isteri, iaitu suami tidak boleh memukul isteri dengan pukulan keras, tidak boleh memukul pada wajah dan pada anggota-anggota isteri yang mudah cedera.

Tujuan pukulan tersebut adalah bagi maslahah suami sendiri iaitu supaya isteri kembali taat semula kepadanya. Oleh yang demikian, adalah lebih baik jika suami tidak memukul isteri jika dirasakan tidak perlu.

Para isteri perlu sedar akan tanggungjawab mereka menunaikan hak-hak suami. Selain dari mentaati suami, isteri wajib berlemah lembut dengan suami, menjaga perasaan suami, bersyukur dan menerima seadanya apa saja pemberian suami. Isteri dilarang meninggikan suara kerana walaupun perkara tersebut bukan dianggap sebagai nusyuz, akan tetapi ia boleh saja menjadi sebagai permulaan isteri berlaku nusyuz terhadap suaminya.

Isteri juga diperintahkan untuk menjaga kehormatan dirinya dan harta suami ketika ketiadaan suaminya kerana yang sedemikian itu adalah perilaku seorang isteri solehah sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta‘ala maksudnya : “Maka perempuan-perempuan yang solehah itu ialah yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika ( suaminya) tidak ada, kerana Allah telah menjaga (mereka) ”(Surah an-Nisa: 34)

Sesungguhnya ganjaran Allah Subhanahu Wa Ta‘ala terhadap isteri yang solehah dan diredhai oleh suaminya adalah syurga yang penuh kenikmatan, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang diriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiallahu ‘anha yang bermaksud : “Setiap perempuan yang mati dalam keadaan suaminya redha kepadanya, maka perempuan itu akan masuk syurga.” (Hadis riwayat at-Tirmidzi )

Sebagai seorang isteri, rebutlah peluang mudah untuk memasuki syurga iaitu dengan melaksanakan kewajipan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta‘ala dan RasulNya serta dengan mentaati suami.

Sahabat yang dikasihi,

Para isteri wajiblah mentaati suaminya dan menjaga kehormatan diri di belakang suaminya. Berdosa besar apabila seorang isteri menderhaki suaminya, begitu juga haram seorang wanita yang telah bersuami bercinta dengan lelaki lain melalui facebook atau talipon bimbit. Jauhkan diri kalian daripada menjadi isteri nusuz kerana isteri nusuz tidak akan mencium bau syurga, jika kalian mati tidak mendapat redha suami kalian tidak akan mendapat redha Allah SWT, kerana redha Allah SWT bergantung kepada redha suami kalian.

Tetapi sekiranya kalian memiliki suami yang bengis (sering memukul isteri tanpa kesalahan besar) dan tidak bertanggungjawab kerana tidak memberi nafkah maka kalian perlulah menasihatinya dahulu, jika tidak berkesan maka kalian perlulah mengadu di pejabat agama untuk mendapat pembelaan dan jika perlu menuntut fasakh atau tebus talak. Jika kalain tercedera sila buat pemereksaan doktor kerana lapuran perubatan sebagai bahan bukti apabila berlaku perbicaraan dimahkamah syariah nanti dalam kes tuntutan fasakh.

Setiap suami perlulah mendidik isterinya supaya dia menjadi isteri yang solehah, pastikan isteri menutup aurat dan diberi didikan agama yang mencukupi kerana tanggunhjawab tarbiah adalah tanggungjawab suami. Jika suami biarkan isterinya keluar rumah dengan mendedahkan aurat atau suami tidak prihatin isterinya bergaul bebas dengan lelaki yang bukan mahramnya dikhuatiri suami akan menjadi suami yang dayus sesungguhnya suami yang dayus tidak akan mencium bau syurga.

20 comments:

 1. salam
  menitis air mata saya membaca petikan blog nor89. betapa bahagianya memiliki seorg isteri yang sedar akan kesilapannya(nusyuz), saya seorg suami betapa besar kesabaran saya telah lakukan dgn kerenah isteri..sebenarnya saya pernah melakukan kesilapan pada isteri..tp sya telah pun sedar dan insaf dgn ujian allah itu..shingga sya memohon keampunan kpd allah atas kekhiafan sya sebagai hamba allah dan pada isteri juga saya mohon maaf dgn rasa penuh bersalah..dan brjanji pd isteri perkara yg lepas tak akan diulangi..
  tp malang kemaafan sya itu dipandang rendah,,
  setiap malam isteri mengunci pintu bilik,,sehingga tidur sya tak tentu kekadang di dapur.. kekadang di dalam kereta..tp alhmdllah kesempatan itu saya byk mngadakan solat malam supaya allah lembutkan hatinya..saya tidak ada tempat mengadu melainkan pd allah..kdg2 menitis air mata saya sbgai suami..mungkin kesilapan yg lalu isteri menjadi pendendam pd sya..saya tetap dgn urusan sya..saya selalu memasak untuk isteri sebagai mngambil hatinya..membasuh pakaiannya..tp kebyakan apa sy lakukan hanya dikatakan sekadar mngambil hati sahaja..dia selalu mngungkit kisah kesilapan sy yg lepas..
  sehingga lah pd masa yg sama dia mngambil ksempatan dgn brhubung dgn seorg lelaki..mgkin menjdi tempat dia melepaskan sebarang masalah..
  saya brtambah pilu dgn ini..sdangkan sya masih mnyayangi isteri demi memikirkan anak-anak...
  entah lah nor mungkin saya sedang diuji..mudah-mudahan saya tidak tertewas dengan ujuan allah

  ReplyDelete
 2. semoga abg kasim memperolehi kesabaran yang hakiki dan seterusnya dapat memiliki segala hikmah yang tersembunyi di sebalik peristiwa tersebut.

  ReplyDelete
 3. Dayus membiarkan isteri mempunyai hubungan dgn lelaki lain, walaupun masing2 ada kesilapan, kesilapan tidak boleh dibayar/ditebus dgn kesilapan

  ReplyDelete
 4. Di sini saya ada satu persoalan.....
  kalau suami tu bukanlah seorg suami yg menjaga isterinya elok-elok,
  contohnya suka pukul-pukul isteri ke....adakag isteri tetap dikira nusyuz kalau tidak mendengar kata suami?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ttp nusyuz bila x taat somi selagi x bertentangan dgn syarak wajib patuh dan taat

   Delete
 5. wife sy da seminggu asingkkan tmpat tido dgn saya .. dia mengelak utk tido sebilik bersama saya...sy sekarang kna tido bilik blakang .. makan pun kena sndiri sorang2 kat luar... basuh baju sndiri..sidai sndiri ..pendek citer smua sy kna buat sndiri skrg .. masing2 buat hal sndiri ...sy penah jumpa dia try approach laki2 lain dllm fesbuk n enset dia... dia jugak pnah ugut sy utk main kayu 3 belakang sy...

  so far sy diam kan diri aje dgn smua bnda2 yg dia buat tu...adakah sy dkira dayus

  ReplyDelete
 6. susah nk jg isteri zaman skarang...byk dugaan..dh nasihat & dh pulaukan , pukul je lum lg, masih jugak ingkar. ape nk buat lg??..pening arrr

  ReplyDelete
 7. Kalau ikutkan kategori di atas ada satu perkara yg menyebabkan saya boleh dikira nusyuz..iaitu tak endah panggilan suami..tapi bukanlah kerna urusan saya sendiri..saya tinggal bersama ibu bapa..suami kerja guard..kerja mlm..pukul 9 pagi baru balik..saya masuk kerja pukul 1 tghr..pagi2 saya terpaksa uruskan anak2 kecil 3 org..uruskan kerja rumah..uruskan kerja sekolah..tak menang tangan..suami tak tolong..kalau boleh dia nak bermesra bila dia balik..tapi kalau anak2 kecil dah ketuk pintu 10 kali..menjerit2 panggil kita..mak kita pun pandang semacam jer bila kita tak buka2 pintu..mak kita plak yg terpaksa jaga anak kita yg kecik2 kat luar..apa yg boleh saya buat..ajak suami pindah menyewa asing dia tak mahu.. kalau pergi bercuti mana2..kalau suami pergi ayah tak nak ikut..sbb ayah tak suka suami saya.. bila bawa ayah..suami izinkan pergi..katanya tak kisah..tapi bila bertengkar katanya saya tak dahulukan dia ...dia ungkit saya tak taat pd dia..saya confuse..sekarang saya tgh dlm proses perceraian sbb suami saya dahlah sgt culas dlm memberi nafkah pada saya dan anak2..dlm diam, dlm dia cakap lembut2 dgn saya dia dah kawen secara rahsia dgn wanita lain bukan seorang tapi dua orang dan dah lama...kawen tanpa dokumen..dua2 kena tipu ..suami saya kata dia bujang...pun tak diberi nafkah juga, kata perempuan2 tuh...suami saya tak bg nafkah pd saya..beri bila dia ader duit jer..katanye duit saya dah banyak..nak apa2 beli sendiri katanya..sungguh saya tak redha...dan sekarang dlm proses perceraian nih..dia kata dia tak redha pada saya dan katanya saya akan masuk neraka...padahal sebelum nih saya dah minta ampun dan minta dia redha pd saya...dia kata yer...tp bila gaduh...dia tak redha...kejap redha kejap tak redha..saya jd confuse..saya rasa nak pengsan bila fikir pasal redha suami pd isteri nih...saya pun tak tahu status saya..saya nusyuz ker? peguam saya kate tak..kaunselor saya kata tak..tapi suami mati2 kata saya tak taat dan patuh pd dia...hmmm saya pun tak tahu.. saya cuma tahu saya tetap nak bercerai...kalau saya terus jd isteri dia pun blm tentu saya masuk syurga sbb saya akan sentiasa geram dgn sikap tak jaga nafkah kami anak beranak dgn baik dan kawen ramai2 sdgkan dia tak mampu..rumah pun takde..tumpang rumah mak ayah...

  ReplyDelete
 8. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 9. assalamualaikum.... bagaimana pula dengan isteri yang tidak mahu meninggalkan pekerjaannya atau kerjayanya apabila dikehendaki oleh suami ??? suami mahukan isterinya menjadi suri rumah sepenuh masa dan membesarkan anak-anak di rumah sepenuh masa. Tetapi isteri enggan dengan alasan bosan berada di rumah, ingin mencari duit sendiri sedangkan suami mampu untuk memenuhi keperluan hidup keluarga, dan isteri juga ingin mengejar cita-cita dalam kerjayanya. Isteri sanggup menerima tawaran kerja di negeri lain dan sanggup meninggalkan suaminya untuk mengejar cita-cita kerjayanya.. suami dibiarkan tinggal seorang menguruskan diri sendiri kerana suami perlu bekerja di negeri lain untuk memberi nafkah kepada keluarga.... suami tidak benarkan isteri bekerja kerana dibimbangi isterinya menghabiskan masa berjam-jam sehari bekerja dengan lelaki lain dalam urusan pekerjaannya. Namun isteri sanggup bergaul dengan rakan sekerja lelaki dalam menjaga kerjayanya dan jarang menghubungi suaminya untuk bertanya khabar atau untuk berbual. Isteri menghabiskan lebih banyak masa untuk bergaul dengan rakan sekerja lelaki di tempat kerja di negeri lain berbanding menggunakan masanya untuk berbual dengan suami sendiri. Manakala si suami pula sentiasa menunggu kepulangan isterinya dan masih mengharapkan isterinya berhenti kerja dan menjadi suri rumah sepenuh masa. Isteri lebih pentingkan kerjayanya berbanding rumahtangga.....Isteri lebih patuh kepada arahan majikannya berbanding patuh kepada suami sendiri.. Sampai bilakah si suami perlu bersabar dengan perangai isterinya... keadaan rumahtangga bagi pasangan suami isteri sebegini amatlah suram dan suami tidak merasa kebahagian hasil perkahwinan mereka. Sudah berkali-kali si suami memujuk isterinya berhenti kerja tetapi isteri tidak mahu berhenti kerja dan sangat menyayangi pekerjaan yang hanya menjanjikan gaji yang rendah. Si suami sentiasa berdoa dan sangat2 mengharapkan isterinya berhenti kerja. Apakah lagi yang boleh dilakukan oleh suami untuk memujuk isterinya menjadi suri rumah sepenuh masa??????? sesungguhnya keberkatan seorang isteri ialah apabila dia sentiasa berada di dalam rumah sementara si suami keluar bekerja mencari nafkah... BAGAIMANAKAH UNTUK MENGEMBALIKAN KEBAHAGIAN DAN KECERIAAN DALAM RUMAHTANGGA PASANGAN INI....?????

  ReplyDelete
 10. Salam. Saya ingin bertanya bagaimana jika seorang isteri keluar dari rumah untuk balik ke kg halaman untuk menziarahi org tuanya,dan apabila suaminya memanggil untuk pulang ke rumah,isterinya tidak endahkan. adakah itu dikira nusyuz??

  ReplyDelete
 11. assalamualaikum
  Apa perlu saya buat apabila isteri saya minta di lepaskan?
  kerana dia menyatakan bahawa dia tidak ada hati lagi dengan saya...
  kalau boleh saya tidak mahu lepaskan nya
  sebab saya terlalu sayang kan nya.
  sekarang ini saya hanya bersabar
  dan berdoa kepada ALLAH memohon
  kepada ALLAH agar hati isteri terbuka semula
  untuk menerima saya semula
  saya sangat sayang isteri dan anak2
  kalau boleh saya ingin mempertahankan perkahwinan kami.
  apa perlu saya buat...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kalau x silap sy, dayus bg suami yg tidak mahu lepas kan isteri jika isteri dah x sayang...

   Delete
 12. salam,

  jika isteri menyorokkan handphone, tidak membenarkan suami melihat,memegang handphone, adakah isteri itu nusyuz, suami syak wasangkan pada isteri sejak perkara itu terjadi, bolehkah suami membuat permohonan cerai atas alasan curiga dgn perlakuan isteri yang bersungguh sungguh merahsiakan sesuatu dengan apa kandungan dalam handphone die, perkara ni dah berlaku hampir 3 bulan, adakah dayus sye tidak berbuat sesuatu?

  ReplyDelete
 13. salam,

  jika isteri menyorokkan handphone, tidak membenarkan suami melihat,memegang handphone, adakah isteri itu nusyuz, suami syak wasangkan pada isteri sejak perkara itu terjadi, bolehkah suami membuat permohonan cerai atas alasan curiga dgn perlakuan isteri yang bersungguh sungguh merahsiakan sesuatu dengan apa kandungan dalam handphone die, perkara ni dah berlaku hampir 3 bulan, adakah dayus sye tidak berbuat sesuatu?

  ReplyDelete
 14. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 15. Salam...
  Adakah berdosa seorang isteri jika keluar dari rumah sebab mencari bekerja mencari nafkah untuk diri & anak2? Sebab suami tak pernah bagi belanja pd isteri sepanjang perkahwinan selama lebih 10 tahun. Tapi suami mampu beli nombor ekor tiap minggu (dalam Rm50-80 seminggu), stok rokok sentiasa ada.
  kedua- isteri tiada lagi perasaan cinta pd suami sbb suami perokok, kaki nombor, pernah minum arak.

  ReplyDelete
 16. Asalamualaikum.. izinkan saya bertanya... maag terlebih dahulu jika apa yang saya ingin tanya nie menyinggung hati2 semua.. apakah wanita memang dilahirkan untuk ikut perintah suamI 100% .. walaupun hakikatnya si isteri tidak bahagia ... dari segi zahir dan batin?? adakah Dalam kehidupan rumah tangga ini memang tak perlukan keserasian..kesefahaman.. bertolak ansur... ?? Hanya perlu mentaati si suami sahaja dengan menyakitkan hati sendiri??

  ReplyDelete