Tuesday, February 28, 2012

Jauhi Tujuh Perkara Boleh Menjadi Isteri Yang Nusyuz

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

سْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيْم

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekelian alam. Selawat serta salam buat junjungan mulia Nabi Muhammad SAW keluarga serta para sahabat dan pengikut yang istiqamah menuruti baginda hingga ke hari kiamat.

Sahabat yang dirahmati Allah,

Perkahwinan adalah jalinan ikatan yang sah di antara lelaki dan perempuan untuk menjadi suami isteri. Dengan adanya ikatan perkahwinan ini, terdapat hak-hak yang perlu dijaga dan ditunaikan oleh pasangan suami isteri. Antara hak-hak isteri ke atas suami ialah suami bertanggungjawab memberi nafkah kepada isteri yang meliputi keperluan seharian seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal.

Bagi isteri pula, terdapat hak suami ke atasnya yang wajib dilaksanakan iaitu isteri wajib taat dan melakukan segala perintah suaminya selagi perintahnya itu tidak bertentangan dengan hukum syarak.

Suami merupakan pemimpin dan ketua bagi sebuah keluarga, yang wajib dipatuhi dan berdosa besar jika isteri mengingkari dan menyalahi perintahnya itu. Isteri wajib menunaikan hak suami ke atasnya iaitu wajib taat kepada suami dan melakukan segala perintah suaminya dengan syarat perintah tersebut tidak bertentangan dengan hukum syarak.

Perintah untuk mentaati suami sebagai pemimpin keluarga ada disebut di dalam al-Quran, dan juga dalam hadis Rasulullah Sallallahu ‘Alahi Wasallam. Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda maksudnya : “Jika aku boleh memerintahkan supaya seseorang sujud kepada orang lain, nescaya akan aku perintahkan seorang perempuan sujud kepada suaminya.” (Hadis riwayat at-Tirmidzi)

Dari hadis di atas, dapat difahami bahawa isteri mempunyai kewajipan dan tanggungjawab yang besar terhadap suaminya iaitu ketaatan dalam menjalankan hak-hak suaminya sehinggakan kalau dibenarkan sujud kepada manusia, nescaya kaum isterilah yang diperintahkan untuk sujud kepada para suaminya. Tetapi dalam Islam, sujud hanya dibolehkan kepada Allah Subhanahu Wa Ta‘ala sahaja dan tidak pada yang lainnya.

Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda mengenai dengan ganjaran bagi isteri yang mentaati suami dan menunaikan hak-hak suami yang diwajibkan ke atasnya yang bermaksud : “Apabila seorang perempuan telah mengerjakan sembahyang lima waktu, mengerjakan puasa pada bulan Ramadhan, memelihara kemaluannya, dan taat kepada suaminya, maka masuklah (ke dalam syurga) dari mana-mana pintu syurga yang dia kehendaki.”

(Hadis riwayat ath-Thabarani)

Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelaslah bahawa Islam memerintahkan seorang isteri itu untuk menunaikan hak-hak suami yang diwajibkan ke atasnya, antaranya mentaati suami. Isteri yang tidak taat pada suaminya bererti dia tidak menjaga hak suami dan perbuatannya itu boleh membawa kepada nusyuz.

Nusyuz bererti keluar dari ketaatan. Para ulama asy-Syafi‘eyah mentakrifkan nusyuz seorang isteri ialah keluar dari (melakukan) ketaatan yang wajib terhadap suaminya.

Terdapat tujuh perkara yang menunjukkan ketidaktaatan kepada suami yang dianggap nusyuz itu ialah seperti berikut:

Pertama : Keluar dari rumah tanpa keizinan suaminya. Terkecuali daripada keadaan ini apabila isteri keluar berjumpa qadi untuk menuntut hak, mencari nafkah apabila suami tidak berkemampuan memberi nafkah kepadanya, meminta fatwa atau hukum jika sekiranya suaminya bukan seorang faqih dalam bidang agama.

Jika seorang isteri meminta izin untuk keluar rumah menziarahi kedua ibu bapanya atau ingin melihat jenazah ibu atau bapanya atau anaknya (yang tidak tinggal bersamanya), maka suami berhak untuk tidak mengizinkan. Walau bagaimanapun dalam hal ini, adalah lebih utama jika suami mengizinkan isteri.

Peristiwa ini pernah berlaku dizaman Rasulullah SAW apabila seorang suami tidak membenarkan isterinya keluar rumah tanpa izinnya semasa beliau bermusafir. Walaupun kematian ayah wanita tersebut, Nabi SAW tidak membenarkan wanita itu keluar rumah untuk menziarahi jenazah ayahnya. Oleh kerana ketaatan wanita ini maka Nabi SAW menjelaskan bahawa Allah SWT telah mengampunkan dosa ayah wanita tersebut.

Kedua : Enggan mengikut suami berpindah ke negeri lain tanpa ada keuzuran yang dibenarkan syarak seperti isteri sakit atau perjalanan menuju ke negeri tersebut tidak aman atau suami berpindah ke negeri yang ditimpa wabak atau taun.

Ketiga : Tidak membukakan pintu untuk suami masuk ke rumah atau ke bilik dengan tujuan menegahnya daripada masuk ke dalam rumah atau bilik.

Keempat : Tidak menyerahkan diri pada suami (ketika suami berhajat kepadanya) tanpa ada keuzuran seperti sakit. Setakat malas atau letih bukan alasan yang menasabah.

Kelima : Tidak mengendahkan panggilan suami kerana sibuk dengan keperluannya.

Keenam : Isteri mendakwa suaminya telah mentalaknya sedangkan dakwaan tersebut adalah palsu.

Ketujuh : Isteri merahsiakan perhubungannya dengan lelaki lain, selalu chatting, talipon dan hantar pesanan ringkas tanpa pengetahuan suami untuk berseronok-seronok dan menceritakan aib suaminya.

Sahabat yang dimuliakan,

Para fuqaha bersepakat mengatakan bahawa isteri yang nusyuz terhadap suaminya hukumnya adalah haram, bahkan dia dilaknat kerana nusyuznya itu kecuali jika dia bertaubat.

Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu, Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam bersabda: “Apabila suami memanggil isterinya ke tempat tidurnya lalu isteri menolak untuk pergi (kepada suaminya), malaikat melaknatnya (isteri) sehingga (masuk) waktu pagi.” (Hadis riwayat al-Bukhari)

Dengan berbuat nusyuz itu, hak isteri terhadap nafkah dan qasm iaitu hak giliran bermalam bagi isteri yang mempunyai lebih dari seorang isteri yang wajib ditunaikan oleh suaminya kepada isterinya akan gugur.

Islam telah menggariskan beberapa tindakan yang boleh diambil oleh suami dalam menangani dan menghadapi masalah nusyuz isteri ini:

1. Ketika nampak tanda-tanda nusyuz pada isteri sama ada dengan perbuatan seperti isteri bermasam muka atau berpaling padahal kebiasaannya dia menampakkan muka yang manis kepada suaminya atau dengan percakapan seperti isteri menjawab suaminya dengan suara yang kasar padahal kebiasaannya dia bercakap dengan lemah lembut kepadanya, maka sunat ke atas suami memberi nasihat. Ini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta‘ala maksudnya : “Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan derhaka (nusyuz) hendaklah kamu menasihati mereka.” (Surah an-Nisa: 34)

Antara cara menasihati isteri yang ditakuti berlaku nusyuz sebagaimana yang diajarkan oleh para ulama:

- Menasihati isterinya dengan berkata kepadanya: “Bertakwalah kepada Allah pada perkara-perkara hak-hak yang wajib untukku ke atasmu dan beringat-ingatlah akan akibat jika engkau tidak melaksanakannya.”

-Menjelaskan kepada isteri bahawa nusyuz boleh mengugurkan (hak) nafkah dari suami dan hak giliran bermalam di rumah isteri bagi suami yang mempunyai lebih dari seorang isteri.

- Menyebut hadis Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiallahu ‘anhu sebagaimana yang disebutkan di atas mengenai isteri yang nusyuz.“Apabila suami memanggil isterinya ke tempat tidurnya lalu isteri menolak untuk pergi (kepada suaminya), malaikat melaknatnya (isteri) sehingga (masuk) waktu pagi.” (Hadis riwayat al-Bukhari)

- Adalah sunat juga bagi suami berbuat baik kepada isterinya itu dan mengambil hatinya dengan memberinya sesuatu.

2. Apabila berlaku nusyuz isteri, maka suami bolehlah mengambil tindakan dengan terus menasihati isterinya itu dan harus juga baginya untuk mengasingkan diri dari tempat tidur isterinya atau dengan kata lain, tidak tidur bersama-sama. Mengasingkan diri dari tempat tidur isteri adalah antara cara berkesan untuk menghukum isteri agar tidak mengulang perbuatan nusyuznya.

Jika nusyuz isteri berlaku berulang-ulang atau berterusan, maka suami boleh memukulnya dengan pukulan yang ringan (bukan penderaan) jika mengikut sangkaannya dengan pukulan itu dapat mendatangkan faedah iaitu isteri akan kembali taat kepadanya.

Firman Allah Subhanahu Wa Ta‘ala maksudnya : “Dan perempuan-perempuan yang kamu bimbang melakukan derhaka (nusyuz) hendaklah kamu menasihati mereka, dan (jika mereka berdegil) tinggalkanlah (pulaukanlah) mereka di tempat tidur, dan (kalau juga mereka masih degil) pukullah mereka (dengan pukulan ringan yang bertujuan mengajarnya).”

(Surah an-Nisa: 34)

Walaupun suami dibenarkan untuk memukul isteri, namun Islam juga memberi garispanduan tentang cara memukul agar pukulan suami tidak mendatangkan mudharat kepada isteri, iaitu suami tidak boleh memukul isteri dengan pukulan keras, tidak boleh memukul pada wajah dan pada anggota-anggota isteri yang mudah cedera.

Tujuan pukulan tersebut adalah bagi maslahah suami sendiri iaitu supaya isteri kembali taat semula kepadanya. Oleh yang demikian, adalah lebih baik jika suami tidak memukul isteri jika dirasakan tidak perlu.

Para isteri perlu sedar akan tanggungjawab mereka menunaikan hak-hak suami. Selain dari mentaati suami, isteri wajib berlemah lembut dengan suami, menjaga perasaan suami, bersyukur dan menerima seadanya apa saja pemberian suami. Isteri dilarang meninggikan suara kerana walaupun perkara tersebut bukan dianggap sebagai nusyuz, akan tetapi ia boleh saja menjadi sebagai permulaan isteri berlaku nusyuz terhadap suaminya.

Isteri juga diperintahkan untuk menjaga kehormatan dirinya dan harta suami ketika ketiadaan suaminya kerana yang sedemikian itu adalah perilaku seorang isteri solehah sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Ta‘ala maksudnya : “Maka perempuan-perempuan yang solehah itu ialah yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika ( suaminya) tidak ada, kerana Allah telah menjaga (mereka) ”(Surah an-Nisa: 34)

Sesungguhnya ganjaran Allah Subhanahu Wa Ta‘ala terhadap isteri yang solehah dan diredhai oleh suaminya adalah syurga yang penuh kenikmatan, sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang diriwayatkan daripada Ummu Salamah radhiallahu ‘anha yang bermaksud : “Setiap perempuan yang mati dalam keadaan suaminya redha kepadanya, maka perempuan itu akan masuk syurga.” (Hadis riwayat at-Tirmidzi )

Sebagai seorang isteri, rebutlah peluang mudah untuk memasuki syurga iaitu dengan melaksanakan kewajipan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta‘ala dan RasulNya serta dengan mentaati suami.

Sahabat yang dikasihi,

Para isteri wajiblah mentaati suaminya dan menjaga kehormatan diri di belakang suaminya. Berdosa besar apabila seorang isteri menderhaki suaminya, begitu juga haram seorang wanita yang telah bersuami bercinta dengan lelaki lain melalui facebook atau talipon bimbit. Jauhkan diri kalian daripada menjadi isteri nusuz kerana isteri nusuz tidak akan mencium bau syurga, jika kalian mati tidak mendapat redha suami kalian tidak akan mendapat redha Allah SWT, kerana redha Allah SWT bergantung kepada redha suami kalian.

Tetapi sekiranya kalian memiliki suami yang bengis (sering memukul isteri tanpa kesalahan besar) dan tidak bertanggungjawab kerana tidak memberi nafkah maka kalian perlulah menasihatinya dahulu, jika tidak berkesan maka kalian perlulah mengadu di pejabat agama untuk mendapat pembelaan dan jika perlu menuntut fasakh atau tebus talak. Jika kalain tercedera sila buat pemereksaan doktor kerana lapuran perubatan sebagai bahan bukti apabila berlaku perbicaraan dimahkamah syariah nanti dalam kes tuntutan fasakh.

Setiap suami perlulah mendidik isterinya supaya dia menjadi isteri yang solehah, pastikan isteri menutup aurat dan diberi didikan agama yang mencukupi kerana tanggunhjawab tarbiah adalah tanggungjawab suami. Jika suami biarkan isterinya keluar rumah dengan mendedahkan aurat atau suami tidak prihatin isterinya bergaul bebas dengan lelaki yang bukan mahramnya dikhuatiri suami akan menjadi suami yang dayus sesungguhnya suami yang dayus tidak akan mencium bau syurga.

102 comments:

 1. salam
  menitis air mata saya membaca petikan blog nor89. betapa bahagianya memiliki seorg isteri yang sedar akan kesilapannya(nusyuz), saya seorg suami betapa besar kesabaran saya telah lakukan dgn kerenah isteri..sebenarnya saya pernah melakukan kesilapan pada isteri..tp sya telah pun sedar dan insaf dgn ujian allah itu..shingga sya memohon keampunan kpd allah atas kekhiafan sya sebagai hamba allah dan pada isteri juga saya mohon maaf dgn rasa penuh bersalah..dan brjanji pd isteri perkara yg lepas tak akan diulangi..
  tp malang kemaafan sya itu dipandang rendah,,
  setiap malam isteri mengunci pintu bilik,,sehingga tidur sya tak tentu kekadang di dapur.. kekadang di dalam kereta..tp alhmdllah kesempatan itu saya byk mngadakan solat malam supaya allah lembutkan hatinya..saya tidak ada tempat mengadu melainkan pd allah..kdg2 menitis air mata saya sbgai suami..mungkin kesilapan yg lalu isteri menjadi pendendam pd sya..saya tetap dgn urusan sya..saya selalu memasak untuk isteri sebagai mngambil hatinya..membasuh pakaiannya..tp kebyakan apa sy lakukan hanya dikatakan sekadar mngambil hati sahaja..dia selalu mngungkit kisah kesilapan sy yg lepas..
  sehingga lah pd masa yg sama dia mngambil ksempatan dgn brhubung dgn seorg lelaki..mgkin menjdi tempat dia melepaskan sebarang masalah..
  saya brtambah pilu dgn ini..sdangkan sya masih mnyayangi isteri demi memikirkan anak-anak...
  entah lah nor mungkin saya sedang diuji..mudah-mudahan saya tidak tertewas dengan ujuan allah

  ReplyDelete
  Replies
  1. Asalamualaikum abg kasim...kisah kita sama pernah buat khilaf...namun kekhilafan itu buat isteri berdendam sampai bila bila...saya bermohon kepada allah agar di tingkatkan kesabaran dan semoga diampunkan dosa saya yg terdahulu...mkin allah menguji saya...

   Delete
  2. Asalamualaikum abg kasim...kisah kita sama pernah buat khilaf...namun kekhilafan itu buat isteri berdendam sampai bila bila...saya bermohon kepada allah agar di tingkatkan kesabaran dan semoga diampunkan dosa saya yg terdahulu...mkin allah menguji saya...

   Delete
  3. Bukan senang perempuan nk lupakan ape yang suami pernah buat..lps tue luka kan lagi hati isteri..mmgla susah isteri nk terima..kalau suami betul2 insaf jaga perasaan isteri dengam baik x mustahil isteri akn terima semula...cuma suami jgnla suka gunakan kuase veto dengan mengatakan die lelaki bebas buat ape saje...lelaki pun bukannya maksum...kecuali nabi2...

   Delete
 2. semoga abg kasim memperolehi kesabaran yang hakiki dan seterusnya dapat memiliki segala hikmah yang tersembunyi di sebalik peristiwa tersebut.

  ReplyDelete
 3. Dayus membiarkan isteri mempunyai hubungan dgn lelaki lain, walaupun masing2 ada kesilapan, kesilapan tidak boleh dibayar/ditebus dgn kesilapan

  ReplyDelete
  Replies
  1. Dayus kah aku jika aku lakukan utk anak2 aku? Aku hanya mampu berdoa skrg.

   Delete
 4. Di sini saya ada satu persoalan.....
  kalau suami tu bukanlah seorg suami yg menjaga isterinya elok-elok,
  contohnya suka pukul-pukul isteri ke....adakag isteri tetap dikira nusyuz kalau tidak mendengar kata suami?

  ReplyDelete
  Replies
  1. Ttp nusyuz bila x taat somi selagi x bertentangan dgn syarak wajib patuh dan taat

   Delete
  2. tapi kalau xsuka suami yang memukul2 si isteri boleh bercerai dengan suaminya dengan menyerahkan mas kahwen kembali kepada suaminya. sebab kadangkala si isteri xsuka menuruti perintah dari suami yang tidak menghormatinya.

   Delete
 5. wife sy da seminggu asingkkan tmpat tido dgn saya .. dia mengelak utk tido sebilik bersama saya...sy sekarang kna tido bilik blakang .. makan pun kena sndiri sorang2 kat luar... basuh baju sndiri..sidai sndiri ..pendek citer smua sy kna buat sndiri skrg .. masing2 buat hal sndiri ...sy penah jumpa dia try approach laki2 lain dllm fesbuk n enset dia... dia jugak pnah ugut sy utk main kayu 3 belakang sy...

  so far sy diam kan diri aje dgn smua bnda2 yg dia buat tu...adakah sy dkira dayus

  ReplyDelete
  Replies
  1. Mungkin faktor anak2 masih menjadi pengikat hubungan...

   Delete
 6. susah nk jg isteri zaman skarang...byk dugaan..dh nasihat & dh pulaukan , pukul je lum lg, masih jugak ingkar. ape nk buat lg??..pening arrr

  ReplyDelete
 7. Kalau ikutkan kategori di atas ada satu perkara yg menyebabkan saya boleh dikira nusyuz..iaitu tak endah panggilan suami..tapi bukanlah kerna urusan saya sendiri..saya tinggal bersama ibu bapa..suami kerja guard..kerja mlm..pukul 9 pagi baru balik..saya masuk kerja pukul 1 tghr..pagi2 saya terpaksa uruskan anak2 kecil 3 org..uruskan kerja rumah..uruskan kerja sekolah..tak menang tangan..suami tak tolong..kalau boleh dia nak bermesra bila dia balik..tapi kalau anak2 kecil dah ketuk pintu 10 kali..menjerit2 panggil kita..mak kita pun pandang semacam jer bila kita tak buka2 pintu..mak kita plak yg terpaksa jaga anak kita yg kecik2 kat luar..apa yg boleh saya buat..ajak suami pindah menyewa asing dia tak mahu.. kalau pergi bercuti mana2..kalau suami pergi ayah tak nak ikut..sbb ayah tak suka suami saya.. bila bawa ayah..suami izinkan pergi..katanya tak kisah..tapi bila bertengkar katanya saya tak dahulukan dia ...dia ungkit saya tak taat pd dia..saya confuse..sekarang saya tgh dlm proses perceraian sbb suami saya dahlah sgt culas dlm memberi nafkah pada saya dan anak2..dlm diam, dlm dia cakap lembut2 dgn saya dia dah kawen secara rahsia dgn wanita lain bukan seorang tapi dua orang dan dah lama...kawen tanpa dokumen..dua2 kena tipu ..suami saya kata dia bujang...pun tak diberi nafkah juga, kata perempuan2 tuh...suami saya tak bg nafkah pd saya..beri bila dia ader duit jer..katanye duit saya dah banyak..nak apa2 beli sendiri katanya..sungguh saya tak redha...dan sekarang dlm proses perceraian nih..dia kata dia tak redha pada saya dan katanya saya akan masuk neraka...padahal sebelum nih saya dah minta ampun dan minta dia redha pd saya...dia kata yer...tp bila gaduh...dia tak redha...kejap redha kejap tak redha..saya jd confuse..saya rasa nak pengsan bila fikir pasal redha suami pd isteri nih...saya pun tak tahu status saya..saya nusyuz ker? peguam saya kate tak..kaunselor saya kata tak..tapi suami mati2 kata saya tak taat dan patuh pd dia...hmmm saya pun tak tahu.. saya cuma tahu saya tetap nak bercerai...kalau saya terus jd isteri dia pun blm tentu saya masuk syurga sbb saya akan sentiasa geram dgn sikap tak jaga nafkah kami anak beranak dgn baik dan kawen ramai2 sdgkan dia tak mampu..rumah pun takde..tumpang rumah mak ayah...

  ReplyDelete
 8. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 9. assalamualaikum.... bagaimana pula dengan isteri yang tidak mahu meninggalkan pekerjaannya atau kerjayanya apabila dikehendaki oleh suami ??? suami mahukan isterinya menjadi suri rumah sepenuh masa dan membesarkan anak-anak di rumah sepenuh masa. Tetapi isteri enggan dengan alasan bosan berada di rumah, ingin mencari duit sendiri sedangkan suami mampu untuk memenuhi keperluan hidup keluarga, dan isteri juga ingin mengejar cita-cita dalam kerjayanya. Isteri sanggup menerima tawaran kerja di negeri lain dan sanggup meninggalkan suaminya untuk mengejar cita-cita kerjayanya.. suami dibiarkan tinggal seorang menguruskan diri sendiri kerana suami perlu bekerja di negeri lain untuk memberi nafkah kepada keluarga.... suami tidak benarkan isteri bekerja kerana dibimbangi isterinya menghabiskan masa berjam-jam sehari bekerja dengan lelaki lain dalam urusan pekerjaannya. Namun isteri sanggup bergaul dengan rakan sekerja lelaki dalam menjaga kerjayanya dan jarang menghubungi suaminya untuk bertanya khabar atau untuk berbual. Isteri menghabiskan lebih banyak masa untuk bergaul dengan rakan sekerja lelaki di tempat kerja di negeri lain berbanding menggunakan masanya untuk berbual dengan suami sendiri. Manakala si suami pula sentiasa menunggu kepulangan isterinya dan masih mengharapkan isterinya berhenti kerja dan menjadi suri rumah sepenuh masa. Isteri lebih pentingkan kerjayanya berbanding rumahtangga.....Isteri lebih patuh kepada arahan majikannya berbanding patuh kepada suami sendiri.. Sampai bilakah si suami perlu bersabar dengan perangai isterinya... keadaan rumahtangga bagi pasangan suami isteri sebegini amatlah suram dan suami tidak merasa kebahagian hasil perkahwinan mereka. Sudah berkali-kali si suami memujuk isterinya berhenti kerja tetapi isteri tidak mahu berhenti kerja dan sangat menyayangi pekerjaan yang hanya menjanjikan gaji yang rendah. Si suami sentiasa berdoa dan sangat2 mengharapkan isterinya berhenti kerja. Apakah lagi yang boleh dilakukan oleh suami untuk memujuk isterinya menjadi suri rumah sepenuh masa??????? sesungguhnya keberkatan seorang isteri ialah apabila dia sentiasa berada di dalam rumah sementara si suami keluar bekerja mencari nafkah... BAGAIMANAKAH UNTUK MENGEMBALIKAN KEBAHAGIAN DAN KECERIAAN DALAM RUMAHTANGGA PASANGAN INI....?????

  ReplyDelete
 10. Salam. Saya ingin bertanya bagaimana jika seorang isteri keluar dari rumah untuk balik ke kg halaman untuk menziarahi org tuanya,dan apabila suaminya memanggil untuk pulang ke rumah,isterinya tidak endahkan. adakah itu dikira nusyuz??

  ReplyDelete
 11. assalamualaikum
  Apa perlu saya buat apabila isteri saya minta di lepaskan?
  kerana dia menyatakan bahawa dia tidak ada hati lagi dengan saya...
  kalau boleh saya tidak mahu lepaskan nya
  sebab saya terlalu sayang kan nya.
  sekarang ini saya hanya bersabar
  dan berdoa kepada ALLAH memohon
  kepada ALLAH agar hati isteri terbuka semula
  untuk menerima saya semula
  saya sangat sayang isteri dan anak2
  kalau boleh saya ingin mempertahankan perkahwinan kami.
  apa perlu saya buat...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kalau x silap sy, dayus bg suami yg tidak mahu lepas kan isteri jika isteri dah x sayang...

   Delete
  2. Mungkin kurang tepat pandangan Muslimah... dayus ini berlaku sekiranya suami mengetahui dan redha dgn kesalahan isterinya yg melanggar syariat.. jika tidak ditegur maka itu dinamakan dayus.. manakala dlm kes suami xnak lepaskan isteri sbnrnya bukan dayus.. mmg hak talak itu diberikan kpd suami namun mahkamah blh override sekiranya isteri membuat permohonan taklik atau mohon fasakh di mahkamah. Suami akan dipanggil utk membalas dakwaan isteri jika ia dipukul dgn sbb zalim dan dibuktikan dgn laporan polis serta perubatan..

   Delete
  3. Mungkin kurang tepat pandangan Muslimah... dayus ini berlaku sekiranya suami mengetahui dan redha dgn kesalahan isterinya yg melanggar syariat.. jika tidak ditegur maka itu dinamakan dayus.. manakala dlm kes suami xnak lepaskan isteri sbnrnya bukan dayus.. mmg hak talak itu diberikan kpd suami namun mahkamah blh override sekiranya isteri membuat permohonan taklik atau mohon fasakh di mahkamah. Suami akan dipanggil utk membalas dakwaan isteri jika ia dipukul dgn sbb zalim dan dibuktikan dgn laporan polis serta perubatan..

   Delete
  4. Mungkin kurang tepat pandangan Muslimah... dayus ini berlaku sekiranya suami mengetahui dan redha dgn kesalahan isterinya yg melanggar syariat.. jika tidak ditegur maka itu dinamakan dayus.. manakala dlm kes suami xnak lepaskan isteri sbnrnya bukan dayus.. mmg hak talak itu diberikan kpd suami namun mahkamah blh override sekiranya isteri membuat permohonan taklik atau mohon fasakh di mahkamah. Suami akan dipanggil utk membalas dakwaan isteri jika ia dipukul dgn sbb zalim dan dibuktikan dgn laporan polis serta perubatan..

   Delete
  5. Sabda Rasulallah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam yang bermaksud : "Mana-mana isteri yang meminta suaminya menceraikannya dengan tiada sebab yang dibenarkan oleh syarak haram baginya bau syurga." (Hadis Riwayat Abu Daud dan Tirmizi)

   Dalam kes meminta cerai kepada suaminya, seorang isteri dibenarkan sekiranya terdapat beberapa sebab yang di benarkan syarak seperti suami tidak memberikan nafkah zahir dan batin, suka memukul isteri dan menyuruh isteri melakukan perkara yang haram. Isteri boleh mengadu pada mahkamah syariah di atas perbuatan suaminya dan boleh menuntut fasakh. Jika isteri sudah merasakan tidak bersesuaian untuk hidup bersama suaminya dia boleh juga mengadu di makhamah syariah untuk Tebus Talak iaitu memberikan beberapa sejumlah wang sebagai tebusan kepada suaminya untuk dia diceraikan.

   Delete
 12. salam,

  jika isteri menyorokkan handphone, tidak membenarkan suami melihat,memegang handphone, adakah isteri itu nusyuz, suami syak wasangkan pada isteri sejak perkara itu terjadi, bolehkah suami membuat permohonan cerai atas alasan curiga dgn perlakuan isteri yang bersungguh sungguh merahsiakan sesuatu dengan apa kandungan dalam handphone die, perkara ni dah berlaku hampir 3 bulan, adakah dayus sye tidak berbuat sesuatu?

  ReplyDelete
 13. salam,

  jika isteri menyorokkan handphone, tidak membenarkan suami melihat,memegang handphone, adakah isteri itu nusyuz, suami syak wasangkan pada isteri sejak perkara itu terjadi, bolehkah suami membuat permohonan cerai atas alasan curiga dgn perlakuan isteri yang bersungguh sungguh merahsiakan sesuatu dengan apa kandungan dalam handphone die, perkara ni dah berlaku hampir 3 bulan, adakah dayus sye tidak berbuat sesuatu?

  ReplyDelete
 14. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 15. Salam...
  Adakah berdosa seorang isteri jika keluar dari rumah sebab mencari bekerja mencari nafkah untuk diri & anak2? Sebab suami tak pernah bagi belanja pd isteri sepanjang perkahwinan selama lebih 10 tahun. Tapi suami mampu beli nombor ekor tiap minggu (dalam Rm50-80 seminggu), stok rokok sentiasa ada.
  kedua- isteri tiada lagi perasaan cinta pd suami sbb suami perokok, kaki nombor, pernah minum arak.

  ReplyDelete
 16. Asalamualaikum.. izinkan saya bertanya... maag terlebih dahulu jika apa yang saya ingin tanya nie menyinggung hati2 semua.. apakah wanita memang dilahirkan untuk ikut perintah suamI 100% .. walaupun hakikatnya si isteri tidak bahagia ... dari segi zahir dan batin?? adakah Dalam kehidupan rumah tangga ini memang tak perlukan keserasian..kesefahaman.. bertolak ansur... ?? Hanya perlu mentaati si suami sahaja dengan menyakitkan hati sendiri??

  ReplyDelete
  Replies
  1. Kewajipan taat seorang perempuan dari ibubapanya beralih kepada suaminya dalam perkara yg benar disisi syara' apabila bergelar isteri dan sepatutnya dia akur dgn pilihan hatinya itu sendiri. mmg jawapan pada soalan saudari itu YA Walaubagaimanapun sekiranya ada kepincangan dari sudut nafkah..langgar taklik..pukulan mencederakan dan sebagainya bolehlah dikemukakan permohonan kepada mahkamah untuk mencari penyelesaian..

   Delete
  2. This comment has been removed by the author.

   Delete
 17. Salam...
  Adakah berdosa seorang isteri jika keluar dari rumah sebab mencari bekerja mencari nafkah untuk diri & anak2? Sebab suami tak pernah bagi belanja pd isteri sepanjang perkahwinan selama lebih 10 tahun. Tapi suami mampu beli nombor ekor tiap minggu (dalam Rm50-80 seminggu), stok rokok sentiasa ada.
  kedua- isteri tiada lagi perasaan cinta pd suami sbb suami perokok, kaki nombor, pernah minum arak.

  ReplyDelete
 18. Salam...
  Adakah berdosa seorang isteri jika keluar dari rumah sebab mencari bekerja mencari nafkah untuk diri & anak2? Sebab suami tak pernah bagi belanja pd isteri sepanjang perkahwinan selama lebih 10 tahun. Tapi suami mampu beli nombor ekor tiap minggu (dalam Rm50-80 seminggu), stok rokok sentiasa ada.
  kedua- isteri tiada lagi perasaan cinta pd suami sbb suami perokok, kaki nombor, pernah minum arak.

  ReplyDelete
 19. Apa yg patut istri buat kalau suami taknak bckap dngan istri, dan bila tdur sllu mmbelakangi istri, serta bila istri peluk dia mnepis seakan taknak istri peluk dia, bila istri bertanya elok-elok dia taknak jawab.
  Dosa kah istri bile brmasam muka dengan perangai suami begitu?

  ReplyDelete
 20. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 21. Assalamualaikum.....
  Sy baru shj kahwin bln mei. 5 hari lepas sy br keguguran n kandungan da 9 mgu. Smlm suami n keluarganya ke terengganu untuk mjlis convo adik ipar, smbil2 tu bercuti. 4 hari ke sana... Abis mjlis nk jln2 katenye...sy pula ditglkn suami di umah Mak...

  Sedih rasenye di hati suami tglkn d saat berpantang...alasan suami die perlu memandu nti.sy ade mta suami temankn sy tp die ttp berkeras...

  Sy balas msg suami dgn kurang ajar...bkn ape...hakikatnye sy terluka.die xde saat sy perluknnya...

  Adakah sy dikira derhaka kpd suami? Apakah jln terbaik utk pulihkn keadaan?

  ReplyDelete
 22. Sys nk ty...
  Sy tggl skali gn family sy sbb ekonomi tidak kukuh lagi,tapi istri sy xnk tggl skli dgn sya,dia biarkn sya dan istri sya pulak tggl dkt rumah mak dia,byk kli sy pujuk smpi la berlaku pergaduhan sbb dia xnk duduk umah family sya buat semntara wktu untuk sy kukuhkn ekonomi saya,adakah ptt sy bg nafskh dkt dia,adahkah istri sy nusyus

  ReplyDelete
 23. Assalamualaikum....ingin brtanya boleh kah seorang suami membuat perintah taat kepada isteri pulang ke rumah org tua suami??(mak mertua isteri)..kerana suami masih belum mempunyai rumah lain...

  ReplyDelete
 24. Assalamualaikum....ingin brtanya boleh kah seorang suami membuat perintah taat kepada isteri pulang ke rumah org tua suami??(mak mertua isteri)

  ReplyDelete
 25. Assalamualaikum sy nk tnya niy sy sbg isteri perlukah mentaati Suami yg ambil endah x endah tggjwb thadap ank isteri.. Dlm masa sama jgk dia langsung tidak mentaati Allah S.W.T apatah lg utk mendidik ank isteri.. Sy bersabar dn skrg x dpt nak bertahan lg sejak dia main kayu 3 dn tito dgn perempuan lain..jd sy boleh terima apa yg dia dah buat dkt sy sy mengurungkn diri masam muka dgn dia adakah sy isteri yg nusyuk.. Dia layan sy mcm bola. Time dia nk main dia guna time xnk dia sepak mcm tu jew.. Hati sy dh tawar dgn sikap dia. Apa perlu sy lakukan skrg? Tolong sy..

  ReplyDelete
 26. Assalamualaikum sy nk tnya niy sy sbg isteri perlukah mentaati Suami yg ambil endah x endah tggjwb thadap ank isteri.. Dlm masa sama jgk dia langsung tidak mentaati Allah S.W.T apatah lg utk mendidik ank isteri.. Sy bersabar dn skrg x dpt nak bertahan lg sejak dia main kayu 3 dn tito dgn perempuan lain..jd sy boleh terima apa yg dia dah buat dkt sy sy mengurungkn diri masam muka dgn dia adakah sy isteri yg nusyuk.. Dia layan sy mcm bola. Time dia nk main dia guna time xnk dia sepak mcm tu jew.. Hati sy dh tawar dgn sikap dia. Apa perlu sy lakukan skrg? Tolong sy..

  ReplyDelete
 27. emm..kesiannya jd wanita muslim kna jd hamba turut ja ckp suami p suami x endah pn ckp bni..bla laki nk khwn lain blh plak bni mengamuk sedangkn d benarkan dlm Islam..pelik la..

  ReplyDelete
 28. Saya pon sama nasip korang isteri dh sebulan duduk umah mak di

  ReplyDelete
 29. Tak payah tanya pd yg bukan pakar...carilah alim ulama atau ustazah yg berilmu..

  ReplyDelete
 30. Tak payah tanya pd yg bukan pakar...carilah alim ulama atau ustazah yg berilmu..

  ReplyDelete
 31. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakaatuh dan salam maulidur rasul.. saya dirikan rumah tangga pada tahun 2003 pada masa tu berumur 18tahun isteri saya berumur 20tahun.. selepas bernikah kami terus berpindah di kuala lumpur kerana bertugas di jalan semarak.. saya seorang mualaf dan pada sebelah petang saya akan pergi belajar solat dan hal2 agama di MAIWP kelas saudara baru.. Alhamdulillah pada tahun 2005 MAIWP telah memilih saya sebagai tetamu allah untuk pergi umrah kerana telah lulus ujian tahunan.. Saya masih ingat ada seorang warga emas yang berasal dari kg baru kl selalu beri nasihat agar teruskan bersolat berdoa agar tidak terlupa segala pelajaran yang telah dipelajari.. sebelum masuk waktu magrib saya akan pergi ke surau untuk berjemaah dan akan balik selepas solat isyak.. Tetapi selepas 2 minggu seperti biasa selepas solat isyak terus balik ke rumah.. belum sempat kaki melangkah masuk ke dalam rumah isteri saya terus menuduh benda yang tidak pernah terlintas dalam hidup untuk berbuat demikian.. keesokan harinya sebelum nak pergi ke surau isteri saya bertanya soalan.. (kenapa mesti solat kat surau? Dalam rumah pun boleh solat banyak masa terbuang drpd dengar ceramah baik duduk kat rumah).. saya tak nak jiran sebelah dengar suaranya yang tinggi terus masuk ke dalam dan solat bersendirian.. isteri saya tidak mahu bersolat dia cuma bagitau belum sampai hidayah lagi..ada sekali ketika nak pergi tahlil arwah ibu kawan saya.. tanpa segan silu isteri saya terus berkata kepada saya (orang dah mati biarkan jelah lagipun bukannya penting kalau tak pergi pun tak pe) hmmm bukan takut tapi sayangkan isteri saya.. isteri saya selalu minta ceraikan dia dan mendapat sokongan dari bapanya.. Alhamdulillah saya tidak mengeluarkan satu ayat pun dari mulut.. dia selalu kata bila dah cerai anak2 semua dapat dekat dia dan nafkah setiap seorang kena beri RM 500.. orang lain berbuka puasa bersama anak bini tapi saya berbuka dengan air paip pada hari pertama di bulan ramadhan dan terus tidur dalam kereta selama sebulan.. seminggu sebelum raya dia pergi berjumpa dengan pegawai atasan agar menyuruh saya balik kerumah dengan air matanya yang mengalir ibarat sungai pegawai atasan terus berkeras menyuruh saya balik kerumah.. pada pagi raya pertama hati saya sangat gembira bila tengok anak2 memakai pakaian yang saya belikan.. selepas solat sunat raya terus balik kerumah untuk bersalaman dengan anak2 dan isteri hehehe tapi tidak kesampaian hendak masuk kerumah cukuplah sekadar dapat mencium pipi anak2 saya terus masuk dalam kereta tanpa hala tuju duduk lepak kat dataran hehehe.. dari mula berkahwin sehingga sekarang hanya 3kali dia meminta maaf itu pun pagi raya.. sekarang kemana dia nak pergi dia akan terus keluar tanpa bagitau apa2.. selalu terdengar perkataan dayus terlepar dekat telinga oleh kawan2 tapi saya biarkan demi anak2.. 24 DEC 2015 jam 8pagi bunyi deringan handphone seperti biasa hanya diamkan diri dan isteri hanya bagitau dekat anak2 nak pergi berjalan dengan kawan2 dekat medan mana pun tak tau.. jam 3ptg handphone anak sulung berbunyi rupanya isteri yang call.. anak sulung bertanya dekat mana dan jam berapa balik rumah.. selang 5 minit anak sulung datang kepada saya dan bagitau yang isteri saya ada dekat melaka mmmmm takpe lah allah maha adil.. jika saya ceraikan isteri saya ada kah dia akan mendapat hak penjagaan anak2.. saya seorang mualaf ada kah saya layak mendapatkan hak penjagaan anak saya.. mohon berikan nasihat kepada saya.. Terima kasih..

  ReplyDelete
 32. Bagaimana pula jika suami izinkan balik ke rumah ibu bapa sendiri dalam 3 4 hari dan tolong hantarkan balik,tapi dalam masa yang sama ibu mertua bg amaran kalau kerap balik atau buat perangai,ibu mertua akan suruh anaknya kahwin lain..mcm mana dgn situasi sy ni..suami memang izinkan

  ReplyDelete
 33. Bagaimana pula jika suami izinkan balik ke rumah ibu bapa sendiri dalam 3 4 hari dan tolong hantarkan balik,tapi dalam masa yang sama ibu mertua bg amaran kalau kerap balik atau buat perangai,ibu mertua akan suruh anaknya kahwin lain..mcm mana dgn situasi sy ni..suami memang izinkan

  ReplyDelete

 34. pda puan azie fairus keizinan suami amat pnting bg sowg isteri .. alhamdulillah suami puan pham dan izin puan pulang rumah ayh ibu sesuai tmph yg dijnjikan .. dlm hal rumah tgga sbaiknya tidak perlu ad cmpur tgan keluarga baik pihak isteri atau pihak suami slgy mne suami atau isteri to tidak mlggar syariat islam dan tidak melakukan hal yg tidak moral dan tidak baik maka cmpur tgn keluarga sebaiknya tidak perlu melainkan apabila psngan suami isteri to tidak ad jln penyelesaian jgak buntu maka kedua pihak keluarga harus cmpur tgn namun bile kedua pihak keluarga da beri nasihat dan motivasi tpy psngan tersebut masih same maka rujuk kaunseling dan rujuk mahkamah .. so situasi puan azie fairus taat pda suami to adlh yg terbaik .. mndgr nasihat mntua jgak baik tpy mentua tidak harus memkse atau mengugut ank menantu dgn pkre yg tidak wajar .. berblik pda hati suami puan klau die benar2 prcye dan syg puan inshaa allah mybe die akn tetap pda satu tpy lelaki nie dibenarkn kwin 4 jdi tidak salah andai die berkemampuan dan boley adil .. salah silap mohon maaf ..

  ReplyDelete
 35. assalamualaikum .. maaf tdi mase nk cri gmbr kunci terjumpe blog cik nor89 nie .. alhamdulillah ilmu dan pengetahuan yg sye dpt dri blog nie .. dan sye lihat bnyk skly komen dan mslah saudara/saudari dialam berumah tgga .. inshaa allah serba sikit yee kite kongsi ilmu .. sye bkn pkar runding mslah rumah tgga atau pn sowg pkar motivasi .. sye hnya biasa2 ja .. sye lihat bnyj skly mslah yg dialami oleh kbnykan owg yg berumah tgga .. point yg pntng dlm mndiri kn rumah tgga adlh sntiasa berblik pda allah kedua adlh ilmu .. tnpe ilmu gelap laa sgalenya .. sblm nikah prlu tau ap yg harus wajib dan haram dibuad oleh suami dan isteri .. sbb to pnting nya ilmu dlm setiap hal bkn hal perkhwinan saje tpy dri semua aspek .. kalau hnye kwin smata disbbkn nafsu necaya rase bertnggngjwab itu tidak ad dan mule laa tmbul sgale satu permslah .. agy satu bile kite blkngkan allah dlm setiap satu hal yg jdi maka kite x akn rase menda yg jdi itu adlh pngajran pringtan atau kesedaran dlm diri kite .. malah akn jdi sesuatu yg membebankan .. ingtlah dgn mngingati allah selalu hati akn tenang(ad rad 28) .. jdi apabile ditmpa satu ujian berblik la pda allah bkn saat ditmpa ujian saje tpy berblik la pda allah dlm keadaan ap skly pn .. kunci kebhgian rumah tgga adlah tdak tggl solat dan sntisa berserah pda nya .. tidak ad sowg pn tidak diuji oleh allah .. allah uji tnde allah syg .. allah uji sbb allah nk lihat ksbaran dan keimanan hmbnya .. so dlm setiap mslah ad pnyelesaiannya yg baik .. isteri yg baik adlh isteri yg taat pda suami nya slgy mane suami nya tidak mlnggar syariat islam .. andai kata suami die mlnggar syariat islam sprti tidak solat (pdahal tau solat itu wajib) tidak puasa berjudi minum arak kaki permpuan bezina isteri tidak perlu taat pda suami sprti itu krane terang2 mlnggar syariat islam .. suami jga harus membimbing isteri agar tidak digelar dayus .. kerane hidup sesbuah keluarga yg bersyariatkan islam itu sgat indah berteraskan quran dan utamakn allah itu sgat indah dan baik .. sbb to sblm mnuju kearah alam rumah tgga harus penuh ilmu didada .. talaqqi bab hukum talaqqi bab fiqh talaqqi bab tnggngjwb dan cri ilmu utk penuhi ruangan dada yg kosong .. bile kite tidak ada ilmu didada itu la yg mnjdi bnyk permslah .. isteri nusyuz suami dayus ank derhaka menantu x suke mentua mentua x suke menantu suami x tnggngjwab isteri x taat suami x endah dan x ambik kisah pda isteri ,isteri rase die btui wlaupn salah suami x reti nk tolong isteri dirumah suami x redha suami x bg nafkah isteri main kayu tiga suami kwin lain etc .. bnyk mslah akn timbul apabile prngai sifat dan sikap diri tidak dikwal dgn baik .. jgn buad kputusan dlm keadaan mara emosi .. jgn sabitkn kesalahan dlm ketidak adanya bukti yg kukuh .. jgn berckp mngikut nafsu tpy gune laa akal dan pkiran serta hati yg bersih .. walaupn pnceraian prkre yg allah halal tpy ia adlh hal yg allah bnci .. bernikah laa krne allah bkn krne nafsu smata .. bile brnikah krne nafsu smta sgale keindahan brumah tgga itu lenyap .. kite bernikah utk lngkapi antara satu sama lain .. yg kurang kite baiki same2 yg lbh kite ajarkan agar same2 jauh lbh baik .. bkn pdang rendah atau memburukan tpy jdikn kesedaran utk teruz smngat perbaiki .. agy satu setiasa memberi kemaafan pda psangan itu adlh lbh baik dri berdendam .. nabi saw x penah ajar pda umatnya utk berdendam sbb berdendam sifat syaitan .. nabi saw ajar pda umatnya sntiasa memberi kemaafan dan memohon maaf even kite tidak salah .. berbuad baiklah pda sesame insan jgn kire brape bnyk buruk dilakukan pda kite tpy pkir la brape bnyk buruk da kite lakukan pda smua owg ..

  ReplyDelete
 36. 🍃Apabila kita redha pada sesuatu yang mengecewakan hati kita,maka percayalah Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan sesuatu yang tidak disangka
  🍃Hadiah 🎁💝 tidak semestinya berbungkus dengan bahagia, kadang-kadang ia berbungkus dengan ujian,di dalamnya ada keberkatan ..
  😄😄 .. belajar untuk redha ..

  ReplyDelete
 37. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 38. 🍃Apabila kita redha pada sesuatu yang mengecewakan hati kita,maka percayalah Allah akan menggantikan kekecewaan itu dengan sesuatu yang tidak disangka
  🍃Hadiah 🎁💝 tidak semestinya berbungkus dengan bahagia, kadang-kadang ia berbungkus dengan ujian,di dalamnya ada keberkatan ..
  😄😄 .. belajar untuk redha ..

  ReplyDelete
 39. assalamualaikum .. maaf tdi mase nk cri gmbr kunci terjumpe blog cik nor89 nie .. alhamdulillah ilmu dan pengetahuan yg sye dpt dri blog nie .. dan sye lihat bnyk skly komen dan mslah saudara/saudari dialam berumah tgga .. inshaa allah serba sikit yee kite kongsi ilmu .. sye bkn pkar runding mslah rumah tgga atau pn sowg pkar motivasi .. sye hnya biasa2 ja .. sye lihat bnyj skly mslah yg dialami oleh kbnykan owg yg berumah tgga .. point yg pntng dlm mndiri kn rumah tgga adlh sntiasa berblik pda allah kedua adlh ilmu .. tnpe ilmu gelap laa sgalenya .. sblm nikah prlu tau ap yg harus wajib dan haram dibuad oleh suami dan isteri .. sbb to pnting nya ilmu dlm setiap hal bkn hal perkhwinan saje tpy dri semua aspek .. kalau hnye kwin smata disbbkn nafsu necaya rase bertnggngjwab itu tidak ad dan mule laa tmbul sgale satu permslah .. agy satu bile kite blkngkan allah dlm setiap satu hal yg jdi maka kite x akn rase menda yg jdi itu adlh pngajran pringtan atau kesedaran dlm diri kite .. malah akn jdi sesuatu yg membebankan .. ingtlah dgn mngingati allah selalu hati akn tenang(ad rad 28) .. jdi apabile ditmpa satu ujian berblik la pda allah bkn saat ditmpa ujian saje tpy berblik la pda allah dlm keadaan ap skly pn .. kunci kebhgian rumah tgga adlah tdak tggl solat dan sntisa berserah pda nya .. tidak ad sowg pn tidak diuji oleh allah .. allah uji tnde allah syg .. allah uji sbb allah nk lihat ksbaran dan keimanan hmbnya .. so dlm setiap mslah ad pnyelesaiannya yg baik .. isteri yg baik adlh isteri yg taat pda suami nya slgy mane suami nya tidak mlnggar syariat islam .. andai kata suami die mlnggar syariat islam sprti tidak solat (pdahal tau solat itu wajib) tidak puasa berjudi minum arak kaki permpuan bezina isteri tidak perlu taat pda suami sprti itu krane terang2 mlnggar syariat islam .. suami jga harus membimbing isteri agar tidak digelar dayus .. kerane hidup sesbuah keluarga yg bersyariatkan islam itu sgat indah berteraskan quran dan utamakn allah itu sgat indah dan baik .. sbb to sblm mnuju kearah alam rumah tgga harus penuh ilmu didada .. talaqqi bab hukum talaqqi bab fiqh talaqqi bab tnggngjwb dan cri ilmu utk penuhi ruangan dada yg kosong .. bile kite tidak ada ilmu didada itu la yg mnjdi bnyk permslah .. isteri nusyuz suami dayus ank derhaka menantu x suke mentua mentua x suke menantu suami x tnggngjwab isteri x taat suami x endah dan x ambik kisah pda isteri ,isteri rase die btui wlaupn salah suami x reti nk tolong isteri dirumah suami x redha suami x bg nafkah isteri main kayu tiga suami kwin lain etc .. bnyk mslah akn timbul apabile prngai sifat dan sikap diri tidak dikwal dgn baik .. jgn buad kputusan dlm keadaan mara emosi .. jgn sabitkn kesalahan dlm ketidak adanya bukti yg kukuh .. jgn berckp mngikut nafsu tpy gune laa akal dan pkiran serta hati yg bersih .. walaupn pnceraian prkre yg allah halal tpy ia adlh hal yg allah bnci .. bernikah laa krne allah bkn krne nafsu smata .. bile brnikah krne nafsu smta sgale keindahan brumah tgga itu lenyap .. kite bernikah utk lngkapi antara satu sama lain .. yg kurang kite baiki same2 yg lbh kite ajarkan agar same2 jauh lbh baik .. bkn pdang rendah atau memburukan tpy jdikn kesedaran utk teruz smngat perbaiki .. agy satu setiasa memberi kemaafan pda psangan itu adlh lbh baik dri berdendam .. nabi saw x penah ajar pda umatnya utk berdendam sbb berdendam sifat syaitan .. nabi saw ajar pda umatnya sntiasa memberi kemaafan dan memohon maaf even kite tidak salah .. berbuad baiklah pda sesame insan jgn kire brape bnyk buruk dilakukan pda kite tpy pkir la brape bnyk buruk da kite lakukan pda smua owg ..

  ReplyDelete

 40. pda puan azie fairus keizinan suami amat pnting bg sowg isteri .. alhamdulillah suami puan pham dan izin puan pulang rumah ayh ibu sesuai tmph yg dijnjikan .. dlm hal rumah tgga sbaiknya tidak perlu ad cmpur tgan keluarga baik pihak isteri atau pihak suami slgy mne suami atau isteri to tidak mlggar syariat islam dan tidak melakukan hal yg tidak moral dan tidak baik maka cmpur tgn keluarga sebaiknya tidak perlu melainkan apabila psngan suami isteri to tidak ad jln penyelesaian jgak buntu maka kedua pihak keluarga harus cmpur tgn namun bile kedua pihak keluarga da beri nasihat dan motivasi tpy psngan tersebut masih same maka rujuk kaunseling dan rujuk mahkamah .. so situasi puan azie fairus taat pda suami to adlh yg terbaik .. mndgr nasihat mntua jgak baik tpy mentua tidak harus memkse atau mengugut ank menantu dgn pkre yg tidak wajar .. berblik pda hati suami puan klau die benar2 prcye dan syg puan inshaa allah mybe die akn tetap pda satu tpy lelaki nie dibenarkn kwin 4 jdi tidak salah andai die berkemampuan dan boley adil .. salah silap mohon maaf ..

  ReplyDelete
 41. Saya nak tanya jika suami tidak mengizinkan isteri pergi bercuti dengan keluarganya apa hukum nya.

  ReplyDelete
 42. Seringkali nusyuz dikaitkan dgn isteri..sebab itu ramai lelaki tidak tahu menghargai isteri..nusyuz tu maknanya menderhaka..bukan hanya isteri tp termasuk suami..tapi jarang dibahaskan suami yg nusyuz..
  Ingin mendidik, didiklah semua..bukan hanya wanita..tp didiklah para lelaki juga kerana ketiadaan ilmu pd lelaki, memincangkan masyarakat..

  ReplyDelete
  Replies
  1. setuju. komen yang baik. Dalam Islam hukumannya sama bagi dosa x kira laki pompuan. Lelaki dan wanita juga adalah sama dalam Islam tetapi tidak serupa . Kita tidak serupa, itu je bezanya. Saya berpendapat yang di dunia ini lebih ramai lelaki yang nusyuz berbanding wanita. Walaupun dosa ini sering di kaitkan dengan isteri tetapi kita juga harus ambil positif hikmahnya kerana wanita yang banyak melakukan nusyuz berpeluang bertaubat setelah mereka di tegur dan mereka sedar sementara lelaki yang terlepas dengan nusyuz sebenarnya lebih malang kerana balasan mereka akan terima di Akhirat! X perlu kita bandingkan hukuman dunia dengan akhirat. Tiada bandingannya. Nauzubillah.

   Delete
 43. Salam kpd smua, saya ingin bertanya 2 soalan: 1. Suami tidak memberi keredhaan kepada isteri kerana jelas isteri melakukan nusyuz berulang kali setelah suami ampunkan isteri serta isteri berjanji tidak akan ulangi . Antara nusyuz yang sering ialah keluar rumah tanpa izin malah tanpa beritahu walaupun suami ada di rumah. Keluar smpai tak pulang 13 hari pun ada. Apabila di soal suami jawapan isteri beri yang dia telah menginap di rumah ibu saudara dan lupa nak beritahu suami. Suamu mencari selama 13 hari malah buat lapuran Polis isteri hilang. Isteri tutup hp dan selama 13 hari tiada satu patah berita di beri kepada suami. Perbuatan ini juga suami telah maafkan walaupun sangat berta di telan.

  Berlaku lagi perkara yang sama setelah lebih kurang 2 minggu. Semasa soalan ini di ajukan, sudah 5 hari isteri entah di mana dan tidak endahkan panggilan talipon yang sering tutup tetapi ada kala di hidupkan ( untuk tujuan baca sms yg suami kirim barangkali)

  Suami telah menasihati dengan berbagai cara iaitu hukum hakam dan amaran keras tetapi suami tidak maki atau guna bahasa kasar. namun tiada respons langsung dari isteri.
  Suami usaha mencari di rumah ibunya tetapi ibunya cakap tidak mahu terlibat. Ibunya memang tidak suka dari awal lagi cal;onn menantu yg menjadi pilihan perempuanya.
  Suami bukan seorang alim ulamak dan adalah mualaf sejak 32 tahun lepas. Isteri di lahirkan dalam Islam. Suami tahu dan meminati asas agama, bersolat Alhamdulillah dan byk mendengar ceramah agama untuk tujuan menambah ilmu dan usaha sekadar mampu utk mendidik isteri yang tidak mahu solat walaupun di ajak hampir tiap hari. Isteri cuma mohon di belikan kain solat dan suami beli tetapi belum di guna isteri lagi.
  Kewajipan ke atas isteri di penuhi oleh suami. Suami juga banyak membantu di dapur dan perkara lain. Isteri tidak bekerja.

  Suami telah bersabar dan berdoa kepada Allah SWT supaya di beri jalan keluar dari musibah ini. Suami tidak mahu redha lagi ke atas isteri kerana sudah sangat melampau perbuatannya.

  Suami ingin bertanya kepada sesia[pa sahaja yang boleh menjawab: Sekiranya isteri di ceraikan dan berkahwin dengan ornag lain ataupun janda sampai mati. Setelah cerai isteri menjadi insan yang baik serta mentaati suami serta perintah Allah dsb. Suami pertama masih tidak redha dan mati. Ataupun bekas isteri mati tanpa keredhaan suami pertamanya. Apakah yang bakal di hadapi oleh wanita ini? Apakah keredhaan yang dia terima dari suami keduanya akan melepaskan dia dari suami pertama yang tidak redha dan mati? Yang arif sila beri keterangan dan jawapan kepada saya .

  Soalan kedua: Adakah salah untu pasangan Islam bernikah kerana ibu pengantin perempuan tidak setuju dan tidak suka kepada menantu lelaki?

  Adakah pasangan ini bakal tidak bahagia atau hadapi kesulitan dan kepayahn keran bernikah tanpa persetujuan dan ibu ?

  Ibu mertua telah membuat kenyataan kepada menantu lelaki bahawa dia tidak akan terima serta redha sampai mati. Menantu tetap jawab yang dia sayangkan ibu mertua dan tiada kesalahan dari pihak ibu mertuanya dan menantu rela di keji dan di marah tetapi akan terus bersabar.

  Dalam konteks ini, di percayai ibu mertua telah di berikan informasi salah mengenai menantu nya. Banyak yang berbentuk fitnah tetapi oleh kerana tiada bukti jelasw maka menantu hanya mengesyaki dan tidak menuduh mana mana pihak.

  JazakAllah kepada sesiapa yang sudi membaca serta bantu beri penjelasan serta nasihat.

  ReplyDelete
 44. berbahagia dan beruntung InsyAllah sekiranya di kurniakan isteri seperti hamba Allah yang tuan punya blog ini. Smoga sentiasa di rahmati Allah.

  ReplyDelete
 45. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 46. assalamualaikum.. saya nak tanya jika suami tidak memberikan zahir dan batin adakah suami dayus?? sudah berminggu dia tidak menyentuh saya. hanya bersentuh semasa bersalaman semasa pergi kerja. adakah dia dayus, mengabaikan tanggungjawab dia...

  ReplyDelete
  Replies
  1. Itu bukan dayus..tu dah xlaksana tanggungjawab...berganting kepada puan..jika keadaan ini memudaratkan diri puan dan yakin jika berlarutan boleh menjejaskan emosi dan mental puan boleh rujuk pejabat syariah uyk sesi rundingan @ permohonan cerai

   Delete
 47. assalamualaikum.. saya nak tanya jika suami tidak memberikan zahir dan batin adakah suami dayus?? sudah berminggu dia tidak menyentuh saya. hanya bersentuh semasa bersalaman semasa pergi kerja. adakah dia dayus, mengabaikan tanggungjawab dia...

  ReplyDelete
 48. Bagaimana jika seorang isteri tidak rela bersama suami di satu ketika itu.. sedang kan isteri betul2 letih dan mengalami sakit kepala dan sakit di bahagian perut..
  walaupon telah tolak berkali2 ..si isteri terpaksa hingga menitiskan air mata.. siapa kah yg salah dalam soal ini..
  Isteri ke suami ...?

  ReplyDelete
 49. Bagaimana jika seorang isteri tidak rela bersama suami di satu ketika itu.. sedang kan isteri betul2 letih dan mengalami sakit kepala dan sakit di bahagian perut..
  walaupon telah tolak berkali2 ..si isteri terpaksa hingga menitiskan air mata.. siapa kah yg salah dalam soal ini..
  Isteri ke suami ...?

  ReplyDelete
 50. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 51. assalamualaikum sy mat bru lbeh kurg stahun sy bnikah..
  masalah besar bagi sy adalah isteri tidak mahu mlakukan seks sejak dpt tahu mgandung anak kami yg ptama.. pada mula hampir stiap mlm sy ajak bsama ketika itu kandungan masih bru 2 bulan. alasan nya nk mjaga kndungan shingga skrg sudah masok 8 bulan sy x mlakukan seks dgn isteri..smpai sy btanya pada rakan rapat benar ke isteri mgandung tak boleh mlakukan seks.rakan sy ketawa kecil dlm ketawa dia bkata doktor pn beri saranan mlakukn seks supaya senang baby nti lahir.. masalh knpe isteri sy ni pelik..soklan sy apekah sy dayus atau isteri sy durhaka..? nauzubillah.

  ReplyDelete
 52. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 53. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 54. Nama saya Lena, saya ingin menggunakan kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada doktor yang hebat saya yang benar-benar membuat hidup saya yang menyeronokkan satu hari ini. Ini lelaki yang hebat DR IREDIA membawa suami saya kembali kepada saya, saya mempunyai tiga kanak-kanak yang indah untuk suami saya. Kira-kira empat tahun yang lalu, saya dan suami saya telah menjadi satu pergaduhan yang lain sehingga dia akhirnya meninggalkan saya untuk seorang wanita. Saya rasa hidup saya telah tamat dan anak-anak saya fikir mereka tidak akan melihat bapa mereka lagi. saya cuba untuk menjadi kuat hanya untuk anak-anak tetapi saya tidak boleh mengawal rasa sakit yang menyeksa hati saya, hati saya dipenuhi dengan kesedihan dan kesakitan kerana saya benar-benar cinta dengan suami saya. Setiap hari dan malam i menganggap beliau dan sentiasa ingin dia akan datang kembali kepada saya, sehingga satu hari i bertemu rakan baik saya yang juga dalam keadaan seperti saya tetapi masalah beliau adalah bekas teman lelaki yang dia mempunyai kehamilan yang tidak diingini untuk dan teman lelakinya enggan bertanggungjawab dan dibuang itu. dia memberitahu saya bahawa saya adalah kes kecil dan bahawa saya tidak perlu bimbang tentang hal itu sama sekali, jadi saya bertanya apa penyelesaian kepada masalah saya dan dia memberikan saya alamat e-mel orang yang hebat ini. i telah meragui jika orang ini adalah penyelesaian, jadi saya dihubungi lelaki yang hebat ini dan dia memberitahu saya apa yang perlu dilakukan dan i perbuatan mereka semua, beliau memberitahu saya menunggu selama dua hari dan bahawa suami saya akan datang merangkak di kneels untuk mohon ampun saya jadi saya dengan setia itu apa yang manusia besar ini meminta saya untuk melakukan dan yang pasti selepas dua hari saya mendengar ketukan di pintu, dalam terkejut besar saya i nampak dia di kneels dan i terkedu, apabila dia melihat saya, semua dia menangis dan meminta saya untuk pengampunan, dari hari itu, semua kesakitan dan kesedihan di dalam hati saya terbang, sejak itu saya dan suami saya dan anak-anak yang indah kami gembira dan kita hidup sebagai satu keluarga. Sebab itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada DR IREDIA pertolongannya. Ini lelaki besar yang dibuat saya untuk memahami bahawa tidak ada masalah di bumi yang tidak mempunyai penyelesaian jadi jika anda tahu bahawa anda mempunyai masalah yang sama atau mana-mana masalah yang sama, saya akan menasihati anda untuk datang terus ke lelaki yang hebat ini. Hubungi dia dengan e-mel ini (drirediaherbalhome@gmail.com) dia ada untuk membantu anda.

  ReplyDelete
 55. Zaman skrg bkn suami yg mengasingkan tempat tido..tp isteri yg berbuat demikian..

  ReplyDelete
 56. Assalamualaikum ..terlebih dahulu saya mohon maaf sekiranya percakapan sy ni ada menyingung mana2 hati..

  Sehingga menitis air mata saya bila membaca blog kak Nor89.

  Saya nak cerita saya malu ,tapi hati saya rasa sempit dgn kecik hati selama perkahwinan saya dgn suami sy skung.

  Hidup perkahwinan sy dgn dia sy x rasakan kebahagian antara sy dn dia..
  Hdp saya dulu penuh dgn kisah hitam
  Tapi bila sy ditemukan dgn dia hdp kisah hitam sy kembali lagi
  Lebih teruk apa Yg sy alami dulu..

  ReplyDelete
 57. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 58. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 59. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 60. This comment has been removed by the author.

  ReplyDelete
 61. Adakah anda sedang mencari pinjaman perniagaan? pinjaman peribadi, pinjaman rumah, pinjaman kereta, pinjaman pelajar, pinjaman penyatuan hutang, pinjaman tanpa cagaran, modal teroka, dan lain-lain .. Atau adakah anda telah ditolak pinjaman oleh bank atau institusi kewangan untuk apa-apa sebab. Kami adalah pemberi pinjaman swasta, pinjaman kepada perniagaan dan individu dalam kadar faedah yang rendah dan berpatutan kadar faedah 2%. jika Berminat? Hubungi kami hari ini di (fredrickpetersonloan@gmail.com) dan mendapat pinjaman anda hari ini
  Regards,
  Fredrick Peterson pasukan pelaburan

  ReplyDelete
 62. Saya baru berkahwin...mmg sy ada sikit melakukan kesilapan..dia ada ckp benci melihat wajah saya masa hari pernikahan..sekrang dia masih menunjukkan sifat yg Agak negatif dengan saya...menyindir saya..adakala meninggikan suara dengan sy..mmg sy melakukan kesilapan dah sudah memohon maaf...sy dah cuba memujuk dia...tp keadaan masih tetap sama..sy merasa amat tertekan

  ReplyDelete
 63. hancur hati sy bila tahu suami ade perempuan lain... sy ckp smpai mati sy tk percaya dia lagi... kali ke2 dia buat hal... sbb ank2 sy bertahan bergaduh di sepak tendang sy bila sy persoalkan pasal perempuan tu...jgn masuk campur dia ckp... ya allah nusyuz kah aku

  ReplyDelete
 64. Assalam...adakah dikira nusyuz jika isteri gemar membuat keputusan sendiri...?sebagai contoh...mahu menyerahkan anak kepada org lain atau sedara maranya jika dirinya meninggal dunia...enggan membenarkan suami membesarkan anaknya dgn risau suami kawin lain selepas ketiadaannya dan dikhuatiri isteri baru suaminya mendera anak...

  ReplyDelete
 65. Nama saya lilian N.This adalah hari yang sangat menyenangkan dalam hidup saya karena bantuan Dr.saguru telah diberikan kepada saya oleh membantu saya mendapatkan mantan suami saya kembali dengan sihir dan mantra cinta. saya menikah selama 6 tahun dan itu sangat mengerikan karena suami saya benar-benar curang pada saya dan mencari cerai tetapi ketika saya datang di email Dr.saguru di internet tentang bagaimana ia telah membantu begitu banyak orang untuk mendapatkan mantan mereka kembali dan membantu memperbaiki relationship.and membuat orang untuk menjadi bahagia dalam hubungan mereka. saya menjelaskan situasi saya kepadanya dan kemudian mencari bantuan nya tapi mengejutkan terbesar saya dia mengatakan kepada saya bahwa ia akan membantu saya dengan kasus saya dan di sini saya sekarang merayakan karena suami saya telah berubah benar-benar untuk kebaikan. Dia selalu ingin menjadi dengan saya dan tidak bisa berbuat apa-apa tanpa kehadiran saya. saya benar-benar menikmati pernikahan saya, apa perayaan besar. saya akan terus bersaksi di internet karena Dr.saguru benar-benar mantra kastor nyata. APAKAH ANDA PERLU BANTUAN KEMUDIAN HUBUNGI DOKTER Saguru SEKARANG VIA EMAIL: drsagurusolutions@gmail.com atau +1 517-492-0142 Dia adalah satu-satunya jawaban untuk masalah Anda dan membuat Anda merasa bahagia di relationship.and Anda nya juga sempurna dalam
  1 CINTA SPELL
  2 WIN EX KEMBALI
  3 buah kandungan
  4 PROMOSI SPELL
  5 PERLINDUNGAN SPELL
  MANTRA 6 BISNIS
  7 BAIK JOB SPELL
  8 LOTTERY SPELL dan SPELL PENGADILAN KASUS.

  ReplyDelete
 66. Salam..masih hidup kah blog ini?
  Sy meminta pndgn dr semua tntg tjuk d atas. Isteri sgt ssh utk mmberikn nfkh pd sy..dlm kepala mcm2 da fikir kn.smpi ke thap nk di................
  Kdg2 sy terfikir wajar kah sy berhahwin lg?
  Adkh mulia d sisi allah sekiranya sy berkhwin lg hnye d sbb kn isteri enggan menunaikan tgg jwb?

  ReplyDelete
 67. Mohon pndpt kwn2..sy malu nk berjumpa ustaz..sy pn cetek agama..slalu terfikir mgkn kalau dia hidup dgn org lain mgkin dia lebih bahagia

  ReplyDelete
 68. Selepas berada dalam hubungan dengan kekasih saya untuk lima tahun, ia berpecah dengan saya, dan saya melakukan segala yang mungkin untuk membawa dia kembali tetapi semua sia-sia, saya mahu dia kembali begitu banyak kerana cinta yang saya ada untuk dia, saya memohon kepadanya: dengan segala-galanya, saya membuat janji tetapi dia menolak. tetapi satu hari saya menjelaskan masalah saya kepada seseorang dalam talian dan dia mencadangkan supaya saya lebih perlu menghubungi caster ejaan yang boleh membantu saya membikin membawanya kembali tetapi saya jenis yang tidak pernah mempercayai ejaan cinta, saya tidak mempunyai pilihan daripada cuba, saya dihantar caster musim, yang menerangkan segala-galanya kepadanya, dia membalas dan memberitahu saya tidak ada masalah yang semuanya akan okay sebelum satu minggu iaitu 6 hingga 7 hari, iaitu bekas saya akan kembali kepada saya. dia memberitahu saya segala-galanya saya perlu menyediakan untuk membikin cinta kepadanya, dan kita lakukan segala-galanya mengikut arahan, dan menghairankan sebelum hari ke-4, ia adalah sekitar 16:00, ex saya memanggil saya, dan saya begitu terkejut, saya menjawab panggilan dan semua yang dia katakan adalah bahawa dia begitu maaf untuk segala-galanya yang berlaku, bahawa dia mahu saya untuk kembali kepada-Nya, yang dia suka saya begitu banyak. Saya begitu gembira dan kami kaki sehari untuk melihat satu sama lain, itu adalah bagaimana kita mula hidup bersama-sama dengan gembira lagi. Sejak itu, saya telah menjanjikan bahawa sesiapa Saya tahu bahawa ada masalah hubungan, saya akan menjadi bantuan kepada orang itu dengan merujuk kepadanya untuk satu-satunya sebenar dan berkuasa caster ejaan yang membantu saya dengan masalah saya sendiri dan yang berbeza daripada semua yang palsu di luar sana. Sesiapa sahaja boleh memerlukan bantuan caster musim, e-mel beliau: drujiagbeblacktemple@gmail.com anda boleh e-mel kepadanya jika anda memerlukan bantuan dalam hubungan atau apa-apa anda, atau anda memanggilnya dengan nombor ini sangat +2348121047613

  ReplyDelete
 69. Salam, minta pendapat, bagaimana seorang isteri yang lebih mendahulukan keluarga dari suami, isteri pula mengatakan suami tidak mesra dengan keluarganya, padahal suami tidak berapa senang dengan ibu bapa mertua yang suka untuk mencampuri urusan rumah tangga, isteri pula meminta untuk bercerai dengan alasan dgn sebab suami tidak mesra dgn mertua, isteri juga keluar bekerja sbg kerani dan menyanyi koir sbg part time, suami bekerja dan membayar rumah, membeli keperluan dapur, menyara anak sekolah, dan segala yang termampu, dan suami menyuruh untuk isteri meninggalkan pekerjaan menyanyi, pekerjaannya sbg kerani sudah cukup utk keperluannya tetapi dia memberi alasan suami tidak memberi nafkah, tp suami tidak ingin menceraikan isteri malah suami menasihat isteri agar2 sama bertaubat, tetapi isteri malah menyalahkan suami, agar suami memberi sokongan kepadanya atas apa2 yang isteri lakukan dengan alasan ingin mencari duit sendiri, dan mengatakan suami tidak memberi nafkah secukupnya. Mintak tn2 bagi nasihat.

  ReplyDelete
 70. Inilah kesaksian saya mengenai kerja-kerja baik seorang lelaki yang membantu nama me..My adalah Ann Fred, dan saya mendasarkan di England. hidup saya kembali! Selepas 2 tahun berkahwin, suami saya meninggalkan saya dengan tiga anak-anak kita. Saya rasa seperti hidup saya akan berakhir, dan telah jatuh selain. Terima kasih kepada caster ejaan dipanggil Dr JOHN yang saya bertemu dalam talian. Pada suatu hari yang setia, seperti yang saya telah melayari internet, saya telah mencari yang caster ejaan baik yang boleh menyelesaikan masalah saya. Saya terserempak dengan siri testimoni mengenai ini ejaan caster tertentu. Sesetengah orang memberi keterangan bahawa dia membawa kekasih Ex mereka kembali, ada memberi keterangan bahawa beliau mengembalikan rahim, ada memberi keterangan bahawa dia boleh membuang ejaan untuk menghentikan perceraian dan sebagainya. Ada satu keterangan tertentu yang saya lihat, ia adalah mengenai seorang wanita bernama Nabakrin, dia memberi keterangan tentang bagaimana Dr JOHN dikembalikan kekasih Ex beliau dalam masa kurang daripada 72 jam dan pada akhir keterangannya dia memberi Dr alamat e-mel JOHN. Selepas membaca semua ini, saya memutuskan untuk memberi Dr JOHN cuba. Saya menghubungi beliau dengan melalui e-mel ucapannya (rev-johnmark@priest.com) dan menjelaskan masalah saya kepadanya. dan dia memberitahu saya apa yang perlu menyediakan, maka saya lakukan. Dalam masa 2 hari, suami saya kembali kepada saya. Kita menyelesaikan isu-isu kami, dan kami lebih bahagia daripada sebelum ini. Dr JOHN adalah benar-benar seorang yang berbakat dan berbakat dan saya tidak akan berhenti menerbitkan dia kerana dia seorang Dr indah ... Jika anda mempunyai masalah dan anda sedang mencari yang caster ejaan sebenar dan tulen untuk menyelesaikan masalah itu untuk anda. Cuba Dr JOHN hari ini, beliau mungkin menjadi jawapan kepada masalah anda. Berikut adalah contact: rev-johnmark@priest.com Terima kasih sekali lagi Dr John Hubungi beliau untuk MASALAH berikut:
  (1) Jika anda mahu bekas anda kembali.
  (2) Jika anda sentiasa mempunyai mimpi buruk.
  (3) Anda mahu untuk dinaikkan pangkat di pejabat anda.
  (4) Anda mahu wanita / orang yang berlari selepas anda.
  (5) Jika anda mahu kanak-kanak.
  (6) [Anda mahu menjadi kaya.
  (7) Anda mahu untuk mengikat suami / isteri anda untuk menjadi milik anda selama-lamanya.
  (8) Jika anda memerlukan bantuan kewangan.
  (9) Jika anda mahu berhenti Perceraian anda.
  10) Membantu membawa bangsa itu keluar dari penjara.
  (11), jampi-jampi Perkahwinan
  (12), jampi-jampi Miracle
  (13), jampi-jampi Beauty
  (14) NUBUAT CHARM
  (15), jampi-jampi Tarikan
  (16) mata jahat mantra.
  (17) Kissing Spell
  (18) Keluarkan Jampi Sickness.
  (19) PEMILIHAN WINNING mantra.
  (20) SUCCESS DALAM PEPERIKSAAN mantra.
  (21) Charm untuk mendapatkan yang mencintai anda.
  Menghubungi beliau hari ini pada: rev-johnmark@priest.com
  Mobile: +6281585683480
  whatsapp: +447523636288

  ReplyDelete
 71. Saya benar-benar gembira dengan perkhidmatan ini. Saya salah seorang daripada orang-orang yang berkata, "Saya tidak akan memanggil psikik atau ahli silap mata atau apa sahaja" untuk membantu saya dengan masalah saya - sekurang-kurangnya semua masalah cinta saya, tetapi saya mencapai tahap di mana saya tahu saya perlu beberapa panduan, dan Saya gembira kerana saya mendapati orang ini dipanggil dr. Okosu.
   Saya tidak pernah dalam satu juta tahun sangka saya akan menulis surat seperti ini, tetapi apabila saya hampir hilang Andrew salah satu daripada bodoh kami, pergaduhan (dia berpecah dengan saya), saya fikir saya telah kehilangan everything.i menangis semua hari dan berfikir bahawa dia tidak akan datang kepada saya lagi. i membaca keterangan di internet yang dikongsi oleh seorang lelaki yang mengatakan bagaimana dr. Okosu membantunya kembali isteri EX beliau dalam masa 48 jam. Saya segera menghubungi beliau di talian whatsaap dan juga kembali suami saya dengan kuasa Parut beliau.

  semasa saya berada di masa yang paling terdesak saya, dia tidak mengambil kesempatan daripada saya. Engkau telah memperlihatkan perkhidmatan yang sangat baik untuk saya. Saya tidak tahu bagaimana anda melakukannya, atau bagaimana sihir ini berfungsi, tetapi semua yang saya tahu, IT WORKS !! Peter suami saya dan saya gembira kembali bersama-sama, dan saya akan sentiasa berterima kasih kepada dr. Okosu. e-mel atau memanggil beliau untuk apa-apa jenis bantuan Dia sangat mampu dan boleh dipercayai. Saya adalah bukti hidup. Email: drokosu01@gmail.com whatsapp Line: 2348119663571

  ReplyDelete
 72. Assalamualaikum,saya ada persoalan yang mungkin kedengarannya agak pelik iaitu apa hukumnya jika isteri minta diceraikan sekiranya berkahwin satu lagi sedangkan saya tidak pn memasang niat utk bpoligami. Memang tidak dinafikan saya mempunyai wajah yg agak menarik (dari respons) dn juga suara...namun begitu saya tidak menyalahgunakan kesempatan yg ada...kebanyakan wanita mudah tertarik dgn saya...apakan daya saya...semoga Allah swt memelihara kehidupan kami berumahtangga...amiinn ya Rabb.

  ReplyDelete
 73. Mengapa jahil itu hukumnya haram? Kerana jahil lh manusia tdk faham kehidupan..bukankah ilmu itu cahaya. Allah berfirman "tidaklah sama orang yg berjalan di dalam terang dgn orang yg berjalan di dalam gelap."
  Maka oleh itu setiap orang perlu kn cahaya iaitu ilmu. Dan sebaik2 ilmu itu daripada Allah iaitu al Quran dn Sunnah Rasulullah saw iaitu Hadis.
  Dalam Hadis Rasulullah saw bersabda "Aku wasiatkan dua perkara,barangsiapa yg berpegang dgn ke dua nya tidak akn sesat selamanya,itulah Al Quran dn Hadis."
  Oleh itu tiap orang yg nk selamat wajib tahu kedua2nya..Dn amalkan dlm kehidupan..in sha Allah selamat di dunia dn akhirat.
  Taqabalallah miinawamiinkum.

  ReplyDelete
 74. Salam....setiap yg berlaku di dalam kehidupan HARIAN kita...ada hikmah disebaliknye...percakapan dan pemahaman tak sama...REDHA FIRST...TQ

  ReplyDelete
 75. Assalamualaikum,saya kebingungan skrg...sudah hampir sebulan isteri mengelak dari bersama..kadang ingin peluk isteri pun seperti orang asing...zahir dan batin saya terseksa...makan sorang,duduk dlm umah isteri dlm bilik dgn tetamu x diundang...sudah 3 bulan tumpang... makan minum kawannya saya yg kena tanggung....Saya cemburu bila melihat suami dilayan baik dr isteri mereka...belanja setiap hari berikan tapi tanggungjawab isteri saya x dapat...makan, bersiap,tidur,santai kalah dr org bujang...orang bujang pun kawan sentiasa ada...apa harus saya lakukan?

  ReplyDelete
 76. Assalamualaikum wbt, setelah membaca penerangan unsur² nusyuz terhadap seorg isteri, saya dapati perkara ke 3 & ke 5 adalah suatu yg menjadi lazim skrg dlm hubungan suami isteri, lebih² lagi apabila perlakuannya disokong oleh org ketiga iaitu ibu bapanya. Susah utk diterangkan dgn kata² menjadi seorg suami dgn seorg jodoh yg elok sifat pada mulanya ttp mutakhir ini mula menampakkan perubahan yg entah di mana silapnya. Dilema saya yg tak terjawab ialah adakah isteri wajib mendahulukan ibubapanya kemudian baru suami? Dari apa yg saya faham kalau anak lelaki wajib mentaati ibubapanya hingga akhir hayat walaupun tlh berkeluarga manakala perempuan pula sekiranya sudah berkahwin, ketaatan tu seharusnya kpd suami mendahului segalanya krn tggjawab ayahnya yg menjaganya tlh dilepaskan kpd suami yg menikahinya. Cuma penjelasan yg lebih terperinci tu saya masih blm jumpa. Tergeraknya hati ini utk menulis slps membaca info ni sbb ada perkaitan dgn apa yg saya lalui skrg, dan cuba memahami adakah status nusyuz itu tlh jatuh kpd isteri saya. Akhir² ni saya mmg ada sedikit krisis dgn ibubapa mertua, namun sbg anak menantu adalah tak molek utk saya jelaskan ketidakpuasan hati saya atas apa yg berlaku secara direct dgn org tuanya. Jadi saya mengharapkan isteri saya menjadi jambatan pendamai antara 2 pihak namun apa yg saya kesalkan rupa²nya selama saya menceritakan permasalahan saya itu tidak disampaikan kpd ibubapanya. Dia lebih sanggup melayan group whatsappnya berjela² tp tak mampu nak bukak mulut depan ibubapanya melaksanakan hak² suaminya. Bila saya tegur hal tu, dia kata, 'itu hal kecil je, awak tak perlu nak besar²kan' dgn nada kasar. Bayangkan kalau ada sepuluh permasalahan saya dgn org tuanya yg saya kira perlukan bantuannya utk selesaikan, sepuluh² perkara tu dia akan jawabkan dgn saya itu hal kecil. Jauh sekali nak buka mulut memulakan kalan perbincangan. Dalam ertikata lain, dia lebih memenangkan lagi org tuanya lebih dari saya sbg suami. Sayangnya itu hanya berlaku stlh bersama lebih 10 tahun, anak² pun dah besar. Secara rasionalnya saya masih bersabar & tak pernah sesekali memikirkan jalan utk mengakhiri hubungan rumahtangga dgn perpisahan. Paling kuat pun baru² ni saya lari keluar dari rumah namun ttp pulang utk urusan persekolahan anak² krn itu tggjwb saya. Isteri saya boleh dikatakan dibesarkan dgn didikan agama yg cukup, tp sayangnya kdg² didikan agama yg cukup sekalipun blm tentu menjamin kefahaman seseorg akan soal hukum hakam dlm hubungan suami isteri dgn sebaiknya. Pernah shj saya menjelaskan kpdnya akan keperluan menunaikan hak² suami baik secara lisan atau sms dlm telefon, tp disambut hambar & sikap acuh tak acuh itulah akhirnya membuatkan saya rasa isteri saya kini seakan-akan org asing dlm hidup saya. Ibu bapanya tak payah cakap la, kdg² memandang pun tak mahu tapi yg paling buat saya kecewa org yg paling rapat dgn saya sbg isteri pun terikut-ikut rentak org tuanya bersikap dingin, seolah-olah mcm perempuan yg belum bersuami lagaknya. Saya masih bersabar. Saya pasti penghujungnya tidak akan menghasilkan kemanisan sekiranya keingkaran pada suami yg dikejar. Jika dia seorg yg punya asas agama yg kukuh, dia tentu arif di mana syurganya terletak. Dan kalau dia merasakan syurganya masih ada pd ibubapanya, pergilah kejar mereka selama mana yg dia mahu. Di dalam puluhan temannya, apa tidak adakah seorg ustaz atau ustazah yg boleh menjelaskan akan kewajipan mendahului suami? Saya percaya dia hanya akan lebih melenting seandainya membaca luahan saya skrg, tapi saya tak mampu utk terus memendam rasa. Saya cuma mampu berharap anak² yg kecil ni menjadi saksi & bila dewasa kelak akan menilai perlakuan emaknya terhadap ayahnya.

  ReplyDelete
 77. BERITA BAIK UNTUK SEMUA ORANG

  Nama saya Amisha dari bogor di Indonesia, saya adalah perancang busana dan saya ingin menggunakan media ini untuk memberi tahu setiap orang untuk berhati-hati dalam mendapatkan pinjaman di internet, begitu banyak kreditur pinjaman di sini adalah penipu dan mereka ada di sini. curang Anda dengan susah payah uang Anda, saya mengajukan pinjaman sekitar Rp500,000,000 wanita di Malaysia dan saya kehilangan sekitar 24 juta tanpa mengambil pinjaman, saya membayar hampir 24 juta masih saya tidak mendapatkan pinjaman dan bisnis saya adalah Tentang menabrak karena hutang.

  Sebagai pencarian saya untuk perusahaan pinjaman pribadi yang andal, saya melihat iklan online lainnya dan nama perusahaannya adalah fancy loan company. Saya kehilangan jumlah 15 juta dengan mereka dan sampai hari ini, saya tidak pernah menerima pinjaman yang saya usulkan.

  Tuhan jadilah kemuliaan, teman-teman saya yang mengajukan pinjaman juga menerima pinjaman semacam itu, mengenalkan saya kepada perusahaan yang dapat dipercaya dimana Ibu Suzan bekerja sebagai manajer cabang, dan saya mengajukan pinjaman sebesar Rp700.000.000 dan mereka meminta surat kepercayaan saya, Dan setelah mereka selesai memverifikasi detail saya, pinjaman tersebut disetujui untuk saya dan saya pikir itu adalah sebuah lelucon, dan mungkin inilah salah satu tindakan curang yang membuat saya kehilangan uang, tapi saya tercengang. Ketika saya mendapat pinjaman saya dalam waktu kurang dari 6 jam dengan suku bunga rendah 2% tanpa agunan.

  Saya sangat senang karena ALLAH menggunakan teman saya yang menghubungi mereka dan mengenalkan saya kepada mereka dan karena saya diselamatkan dari membuat bisnis saya melonjak ke udara dan dilikuidasi dan sekarang bisnis saya terbang tinggi dalam bahasa Indonesia dan tidak ada yang akan mengatakannya Dia tidak tahu tentang Anniesa Hasibuan perusahaan mode saya

  Jadi saya saran setiap orang yang tinggal di Indonesia dan negara lain yang membutuhkan pinjaman untuk satu tujuan atau yang lain untuk silahkan kontak
  Ibu Suzan email: (Suzaninvestment@gmail.com)

  Anda juga dapat menghubungi saya di email saya: (Amisha1213@gmail.com), dan maria yang baru saja mendapat pinjaman dari suzan di: (maaria9925@gmail.com) dan Karina yang memperkenalkan dan bercerita tentang Ibu Suzan, dia juga mendapat pinjaman baru dari Ibu Suzan, Anda juga dapat menghubungi dia melalui email-nya:( Lukman.karina@yahoo.com).

  ReplyDelete